top of page

15 tecken: Låg relationell förmåga, passar du för partnerskap?I denna bloggartikel beskriver jag femton tecken på att du har låg relationer förmåga och kanske inte passar för att leva med en partner. Att dela livet med någon annan innebär mer än att bara dela på kostnader och utrymme - det handlar om att dela livserfarenheter, skapa minnen, stötta varandra och växa tillsammans. Vi går igenom tecken såsom att endast fokusera på ekonomiska fördelar, ovilja att kompromissa och betydelsen av att vara en bra lyssnare. Att känna igen dessa tecken kan hjälpa dig att reflektera över hur du kan förbättra din syn på partnerskap och uppskatta de verkliga vinsterna med att leva med en partner.

Att leva med en partner kan vara en underbar upplevelse som ger många fördelar i livet. Men om du aldrig har delat ditt liv med någon annan eller om du har flertalet misslyckade relationer bakom dig, kan bero på att du har låg relationell förmåga. Här är tio tecken på att du har låg relationell förmåga:

 1. Du tror att det bara handlar om att dela utgifter. Visst är en av fördelarna med att bo med någon annan att dela på kostnaderna, men det är långt ifrån den enda anledningen att flytta ihop. Partnerskap handlar om mer än ekonomi; det handlar om att dela livserfarenheter, skapa minnen och växa tillsammans.

 2. Du är ovillig att lyssna. Du ignorerar eller avbryter ofta när din partner försöker prata om sina känslor och åsikter.

 3. Du förväntar dig att din partner ska göra allt. Att leva med en partner innebär att dela på ansvaret för hushållsarbetet och beslutsfattandet. Om du inte förstår detta, kommer du att bli besviken och sätta orimliga förväntningar på din partner.

 4. Överkritisk. Du kritiserar och påpekar ständigt brister hos din partner utan att erbjuda konstruktiv feedback eller påtala det du uppskattar med din partner. Själv är du besviken på att din partner inte stöttar dig - det går inte ihop!

 5. Du prioriterar ensamtid över partnertid. Att leva med en partner innebär att man är närvarande och engagerad i varandras liv. Om du ständigt föredrar ensamtid framför partnertid kan detta vara ett tecken på att du inte förstår vikten av att investera tid och energi i relationen. Minst lika problematisk är det om du är villig att prioritera partnertid så länge som det gagnar dig och dina intressen.

 6. Du känner dig hotad av din partners framgångar. Om du inte kan känna glädje över din partners framgångar, kanske du inte förstår den ömsesidiga tillfredsställelsen som kommer med att stötta och lyfta varandra.

 7. Du ser inte värdet i att lösa konflikter. Att leva med en partner innebär att du kommer att stöta på meningsskiljaktigheter. Om du undviker konflikter eller ignorerar dem helt kan det vara ett tecken på att du inte förstår hur viktigt det är att kommunicera och lösa problem tillsammans. Det kan också vara så att du lever med tron att konflikter antingen ignoreras eller så tar man konflikter med målet att vinna argumentationen över sin partner. Det är ett smalt och okonstruktivt sätt att se på konflikthantering.

 8. Du är inte villig att kompromissa. Att leva med en partner innebär att hitta en balans och göra eftergifter för att upprätthålla en harmonisk tillvaro. Om du är ovillig att kompromissa visar det att du kanske inte förstår hur givande det kan vara att skapa en gemensam framtid där bådas behov får lika mycket plats.

 9. Du bryr dig inte om att växa som person. Ett hälsosamt partnerskap innebär att ständigt utvecklas och förändras tillsammans. Att vilja se på sig själv och reflektera över sina egna beteenden i relationen är helt avgörande för att en relation med en annan människa ska fungera.

 10. Ständigt ta utan att ge. Du förväntar dig att få sex, närhet, pengar och bli servad av din partner, utan du ska återgälda med kärlek respekt, ömhet, uppmuntran och fysisk ansträngning - Det går inte ihop!

 11. Du jämför din relation med andras. Att fokusera på hur andras relationer ser ut och ständigt jämföra dem med din egen kan vara ett tecken på att du inte förstår hur unik och värdefull din egen relation är. Varje partnerskap är unikt och utvecklas i sin egen takt, så att jämföra dem med varandra ger sällan några verkliga insikter.

 12. Du undervärderar betydelsen av att vara en bra lyssnare. Att vara en bra lyssnare är en av de mest värdefulla egenskaperna en partner kan besitta. Om du inte förstår hur viktigt det är att verkligen lyssna på och stötta din partner kan det vara ett tecken på att du inte inser vinsterna med att leva tillsammans.

 13. Oförmåga att be om ursäkt. Du kan inte erkänna dina misstag för din partner eller be om ursäkt när det är nödvändigt.

 14. Ogiltigförklarande. Du förminskar din partners känslor, erfarenheter, åsikter, ideér och tankar. Du förstår inte att du får din partner att känna sig oviktig.

 15. Bristande engagemang. Du undviker att prata om framtiden och tar inget ansvar för relationens utveckling, gemensamma mål och drömmar.

Slutsats

Att leva med en partner är mycket mer än att bara dela utgifter och utrymme. Det är en chans att dela livets resa, stötta varandra och växa tillsammans som individer och som ett par. Om du känner igen några av dessa tecken i dig själv kanske det är dags att reflektera över hur du kan förbättra din syn på partnerskap och uppskatta det verkliga vinsterna med att leva med en partner.Behöver ni hjälp?

Jag hjälper par som vill hitta tillbaka till varandra, skiljas som vänner eller bara vill utveckla relationen.
Vänliga hälsningar

Lars Nordelv

KBT-och parterapeut

Handledare

Hälsorådgivare

115 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page