top of page

Bortom myten: Sanningen bakom framgång och psykisk ohälsaMånga människor tror fortfarande att psykisk ohälsa och framgång inte kan samexistera. När kända personer går ut med att man inte mår psykiskt bra så får vi kortslutning i huvudet- Va! Det trodde jag aldrig. Han som är så…..


I verkligheten är det fullt möjligt att lida av psykisk sjukdom och uppnå stora saker i livet och framför allt ha ett meningsfullt liv. Detta har bevisats av många framgångsrika personer som öppet har talat om sina erfarenheter med psykisk ohälsa, inklusive idrottare som Michael Phelps, Serena Williams och Kobe Bryant, politiker som Winston Churchill och Martin Luther King, musikartister som Lady Gaga och Mariah Carey, skådespelare som Emma Stone och Ellen DeGeneres, och affärsmän som Arianna Huffington, Dwayne "The Rock" Johnson och Oprah Winfrey.


Vad säger forskningen- Sanningen bakom prestationen

Cecilia Åkesdotter disputerade i år med sin avhandling som undersökt förekomst och samsjuklighet i psykiatriska diagnoser hos svenska elitidrottare på landslagsnivå. Resultatet visade att 19,5 % av svenska elitidrottare hade symtom på ångest och/eller depression och 8,1 % hade tidigare fått en psykiatrisk diagnos. Risken att en elitidrottare skulle drabbas av psykiska problem under eller efter sin karriär var 51,7 %.


2006 publicerades en artikel av en psykiatriker vid Duke University Medical Center. Han hade granskat biografier från amerikanska presidenter mellan åren 1776 till 1974 och jämfört fynden med diagnoskriterierna enligt DSM-IV, som är det mest använda systemet för att kategorisera psykiska sjukdomar. Resultatet visade att 49 % av de tidigare presidenterna haft någon form av psykisk sjukdom. Depression var den vanligaste typen av psykisk sjukdom (24 %).


Många undersökningar visar också att advokater, läkare och högt uppsatta chefer i börsnoterade bolag, som i likhet med elitidrottare framställs som psykisk ”starka” och ”lyckade” individer, kämpar lika mycket med psykisk ohälsa som befolkningen i övrigt. De är också komplexa, mångsidiga och ofullkomliga människor, som inte låter sig reduceras till något som nästan kan liknas med fiktiva karaktärer från filmer.


Tankegods från stenåldern

Idén om att människor med psykisk sjukdom är "svaga" och ”misslyckade” sträcker sig tillbaka tusentals år och går att hitta i många kulturer och samhällen. I antikens Grekland och Rom tillskrev man ofta psykisk sjukdom till övernaturliga orsaker och såg det som en straff från gudarna. Under medeltiden ansågs människor med psykisk sjukdom ofta vara ansvariga för sina tillstånd och utsattes för grymma behandlingar. Denna uppfattning fortsatte in på 1900-talet, då människor med psykisk sjukdom ofta förvarades på institutioner och utsattes för skadliga behandlingar, såsom lobotomi och elektrokonvulsiv terapi.


Idag anses psykisk sjukdom vara ett medicinskt tillstånd och behandlingarna är både humanare och effektivare. Trots dessa framsteg kvarstår fortfarande idén bland allmänheten att det skulle vara något inneboende ”fel” på personer som drabbas av psykisk ohälsa och att detta fel också gör dem inkapabla till att ”lyckas” i livet.


Vad är då slutsatsen?

Slutsatsen är att det är en fullständigt felaktig, missledande och stigmatiserande uppfattning att anse att personer med psykiska sjukdomar skulle vara ”svaga” eller ”misslyckade” i jämförelse med andra och kan därför inte uppnå samma mål, drömmar och resultat som ”starka” och ”lyckade” personer.


Behöver du hjälp?

Är du arbetsgivare eller privatperson som behöver professionell hjälp med psykisk ohälsa? Jag hjälper personer som lider av stress, ångest eller depression.
Vänliga hälsningar

Lars Nordelv

KBT-och parterapeut

Hälsorådgivare

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page