top of page

Därför ska du som chef sluta fokusera på sjuktalen
Medarbetare som mår psykiskt dåligt pratar sällan om sin ohälsa. Det flesta medarbetare med psykisk ohälsa eller psykiatrisk diagnos är inte sjukskrivna. Det innebär att det är många medarbetare runt om i landet som är sjuknärvarande med sänkt arbetsförmåga. Konsekvenserna av sjuknärvaro, förutom personligt lidande, är ökade kostnader för produktionsbortfall. Exempelvis uppger de medarbetare som deltog i Harvard Business undersökning Mental Health at Work 2021 att de endast arbetat till 72 procent av sin fulla kapacitet på grund av sämre psykisk hälsa.


Medarbetare som är psykiska sjuka och sjuknärvarande på sitt jobb trollar inte fram extra energi ur en magisk hatt. I stället hittar man andrum på andra sätt:

Medarbetaren byter arbete

Medarbetaren undviker vissa arbetsuppgifter eller uppdrag

Medarbetaren sjukskriver sig för kroppsliga orsaker, vilket är mer accepterat.

Medarbetaren vabbar

Medarbetaren tar tjänstledigt för studier

Medarbetaren tar ut betald eller obetald semester

Medarbetaren ångestlindrar genom att ta ut sin frustration på kollegor, chef, patienter/klienter, kunder eller döda ting.

Medarbetaren håller i gång hela tiden för att springa ifrån sina tankar

Medarbetaren dricker alkohol efter arbetspasset för att koppla av eller röker cannabis. Även uppiggande droger förekommer i syfte att orkar genomföra en arbetsdag.


Givetvis behöver inte psykisk ohälsa ligga bakom någon av dessa beteenden. Dock är det aldrig fel att fråga om du som chef misstänker att din medarbetare inte mår bra.
Behöver du hjälp?


Är du arbetsgivare eller privatperson som behöver professionell hjälp med ångest,depression eller stress? Jag hjälper personer som lider av psykisk ohälsa.


Vänliga hälsningar Lars Nordelv KBT-och parterapeut Hälsorådgivare

10 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page