top of page

Historia av dåliga relationer - 6 orsaker till dina val av partners



Vad ligger bakom att vi upprepar samma mönster med relationer som är skadliga för oss? I det här blogginlägget tittar vi på fenomenet och 6 möjliga orsaker:


  1. Otrygg anknytning. En person som har upplevt omsorgsbrist i barndomen kan ha utvecklat en otrygg anknytning. Det kan leda till att man söker miljöer och partners som påminner om uppväxtmiljön.

  2. Internaliserade negativa övertygelser. En person som återkommande blivit kallad för elaka saker, utsatt för sarkasmer eller neglekt av sina föräldrar, syskon, släkt eller vänner kan göra dessa negativa påståenden och handlingar till en del av sin självbild. I vuxen ålder kan personen sedan välja partners och vänskapsrelationer där samma respektlösa och kränkande beteenden förekommer, utan att reflektera över det, av den enkla anledningen att det överensstämmer med självbilden.

  3. Upprepningstvång. Människor kan upprepa samma mönster i sina relationer, även om de är skadliga, som ett sätt att försöka lösa tidigare trauman och oupplösta problem.

  4. Rädsla för intimitet. En person som har blivit sårad i en tidigare relation kan vara rädd för att öppna upp sig och välja partners som är avstängda och känslokalla för att undvika sårbarhet och smärta.

  5. Kontrastundvikande. Att vara i ett sammanhang som man inte känner till kan väcka obehag och därför undviker man dem. Exempelvis kan normala och sunda situationer och beteenden kännas främmande och konstiga, medan avvikande och osunda situationer och beteenden väcka trygghet. Dock blir konsekvenserna förödande på längre sikt eftersom individens maladaptiva mönster vidmakthålls, vilka skapar mycket lidande för individen.

  6. Ren otur. Ibland har man otur och råkar ut för idioter, kräk och monster. Det finns ingen annan förklaring. Alla andra analyser är överflödiga. Bara att gå vidare.



Behöver du hjälp?

Om du känner att du har svårt att bryta ett mönster av dåliga relationer kan det vara bra att söka professionell hjälp. Jag hjälper personer som vill utveckla sin medkänsla och omsorg till sig själv och lära sig att stå upp och värna om sina egna behov.



Vänliga hälsningar

Lars Nordelv

KBT-och parterapeut

Handledare

Hälsorådgivare



74 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page