top of page

Hur du möter medarbetare i sorg

Sorg är en grundkänsla som uppstår när en medarbetare har förlorat någon eller något. Eftersom livet innehåller händelser som leder till att vi känner sorg är det bra att som chef kunna möta medarbetare i sorg. Ett bra bemötande från chefen i svåra tider kan leda till ett orubbligt förtroende och lojalitet.


Fråga!

Det absolut viktigaste när en medarbetare drabbats av en livshändelse som leder till sorg är att agera som en medmänniska. Det gör man genom att adressera det som har hänt och visa att man tänker på hur medarbetaren mår. Dock är det mycket vanligt att chefer kör huvudet i sanden och undviker sin medarbetare. Orsakerna till detta beteende kan vara olika, men konsekvenserna blir ungefär densamma. Medarbetaren känner sig inte sedd, hörd och bekräftad. I bakvattnet av ett dylikt svek kan man få en medarbetare som inte längre ser vinsten med att vara lojal mot vare sig chef eller organisation.


Lyssna

Det kan vara till hjälp att ge medarbetaren möjlighet att prata om sin sorg och det som har hänt. En förutsättning för att medarbetaren skall kunna sätta ord på sin sorg är att det finns någon som är tyst, lyssnar och bekräftar.


Välj dina ord med eftertanke

Var noga med vad du säger till din medarbetare. Undvik att säga saker som "det kommer att bli bra" eller "du måste försöka tänka positivt", eftersom det kan kännas som om du försöker förminska medarbetarens känslor. Istället kan du försöka vara #empatisk och säga saker som ” Det låter som att du har det jobbigt just nu. Vill du berätta mer?”


Erbjud stöd

Det kan vara svårt att be om hjälp när man är i sorg, men det är viktigt att du som chef är beredd att erbjuda stöd om det behövs. Det kan till exempel vara att anpassa arbetsuppgifter, ändra arbetstider eller andra former av praktiskt stöd. Ibland kan medarbetare vara i behov av psykologiskt stöd. Det är dock viktigt att komma ihåg att sorg är normalt och vanligtvis inte tecken på sjukdom.


Det är bästa är att fråga medarbetaren:

· Vad kan hjälpa dig med just nu?

· Vill du att jag ska informera dina kollegor?

· Hur vill du bli bemött? Är det okey att ställa frågor eller vill du inte prata om det just nu?


Var tålmodig

Det kan ta tid att bearbeta sorg och det är viktigt att vara tålmodig och förstående med den sörjande medarbetaren. Ge dem den tid de behöver för att bearbeta sin sorg och försök att vara stöttande och empatisk under tiden. När omgivningen tror att medarbetaren har gått vidare så är det mer troligt att sorgeprocessen precis har börjat. En vanlig företeelse är att stödet från omgivningen är massivt i början för att sen plötsligt ta slut. Det kan bidra till att medarbetaren känner sig övergiven.


Om det är mycket som händer i den dagliga verksamheten, se till att lägga in regelbundna påminnelser om att följa upp hur det går för medarbetaren. Risken är annars att det glöms bort. chef


Allt gott,

Lars Nordelv

KBT-och parterapeut

Hälsorådgivare

24 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page