top of page

Hur du väljer rätt KBT - terapeutEn bra KBT-terapeut skall upplevas som en professionell vän som förmedlar trygghet, tillit och tydlighet. I KBT är relationen mellan klient och terapeut jämställd. Klienten är expert på sig själv och sitt eget liv. Terapeuten är expert på att se orsak, vidmakthållande och lösning till psykisk ohälsa ur ett KBT-perspektiv.


En KBT-terapeut är beroende av att klienten vill samarbeta för att behandlingen skall ge effekt. Båda parterna förväntas vara aktiva.Tillsammans med terapeuten utforskar klienten sina problem och testar lösningar. Att gå emot rädsla, vilket är vanligt förekommande i KBT, kräver att klienten litar på sin terapeut. Metaforiskt kan vi tänkas oss ett scenario där terapeut ber klienten kliva över kanten till en ravin. Om klienten inte känner sig helt trygg med terapeuten så är det naturligt att avstå från att gå över kanten till stupet.


Om du inte känner att din terapeut lyssnar, bemöter dig med respekt eller intresse så ska du byta terapeut. Detsamma om det är tydligt att du inte går framåt i terapin. Mer komplicerat än så behöver det inte vara.


Behöver du hjälp?

Är du arbetsgivare eller privatperson som behöver professionell hjälp med psykisk ohälsa? Jag hjälper personer som lider av stress, ångest eller depression.Vänliga hälsningar Lars Nordelv KBT-och parterapeut Hälsorådgivare

21 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page