top of page

Hur påverkar ångest min medarbetares arbetsförmåga?


Beroende på vilket ångestproblem som medarbetaren lider av och i vilken grad så kan aktivitetsbegränsningarna se lite olika ut. Men jag har gjort en sammanställning, som inte är uttömmande, men som kan ge en förståelse för begränsningar vid ångestproblem.


Vanliga aktivitetsbegränsningar vid ångestsjukdom:

  • Svårigheter att lösa problem, fokusera och genomföra vanliga arbetsrutiner och arbetsuppgifter, särskilt under stress.

  • Undviker situationer och platser på arbetsplatsen.

  • Svårigheter att ta till sig instruktioner.

  • Dra sig undan arbetskollegor och undvika nära emotionella relationer med andra personer, vilket kan försvåra arbetsuppgifter som kräver socialt engagemang.

  • Nedsatt reaktivitet på händelser i omgivningen

  • Växlingar mellan oförmåga att uttrycka känslor och att drabbas av överflödande känslor, så att självkontrollen förloras och känsloutbrott utlöses. Det labila beteendet försvårar det sociala samspelet inom arbetsgruppen.

  • Perfektionistiskt beteenden som syftar till att bekämpa den ovisshet som ger ångest. Medarbetaren kan ta mycket långt tid på sig för att utföra en arbetsuppgifter eftersom den måste bli perfekt. Det kan medföra att andra arbetsuppgifter inte blir gjorda.


Behöver du hjälp?

Är du arbetsgivare eller privatperson som behöver professionell hjälp med utmattningssyndrom? Jag hjälper personer som lider av stress eller blivit sjuka av utmattning,.


Vänliga hälsningar Lars Nordelv KBT-och parterapeut Hälsorådgivare

6 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page