top of page

Negativa kommentarer om ditt utseende - Förstå, bemöta & hanteraAtt prata nedlåtande om andras utseende är ett alltför vanligt fenomen i vårt samhälle. Det behöver inte alltid vara medvetet, utan lika ofta är det en etablerade och omedveten jargong. När vi hör någon prata nedlåtande om en annan människas utseende kan det vara svårt att förstå varför de gör det. Likaså när vi kommer på oss själva att prata negativt om någon annan persons utseende så kan vi ibland bli frågande till varför vi gör det.


Exempel på kommentarer med ironisk ton och föraktfullt minspel:

· "Oj, det var en spännande kjol!"

· "Jag är så avundsjuk på dina skor”

· "Jag älskar verkligen din nya frisyr”


Även direkta kommentarer är vanliga:

· "Du borde verkligen göra något åt dina rynkor under ögonen",

· "Den där tröjan passar inte din stil"

· "Du passar mycket bättre i långt hår."


I det här blogginlägget tänkte jag ta en titt på orsakerna bakom beteendet att kommentera andras utseende ur ett inlärningsteoretiskt och socialpsykologiskt perspektiv. Jag kommer också diskutera olika sätt att bemöta människor som pratar illa om vårt eller andras utseende, och hur vi kan hantera det på ett konstruktivt sätt.


Förstå människor som pratar nedlåtande om utseende

Det finns flera psykologiska teorier som försöker förklara varför människor pratar nedlåtande om andra människors utseende. Följande är ett urval av de vanligaste.


Social jämförelseteori

Människor jämför sig med personer i omgivningen för att få en uppfattning om hur de står sig i förhållande till andra. Jämförelser som talar till ens egen nackdel kan väcka känslor som avund och mindrevärdighetskänslor, vilket kan leda till att man försöker sänka andra för att känna sig bättre själv.


Exempel:

En medarbetare medarbetare på ett företag som känner sig osäker på sin egen intelligens jämför sig med en arbetskollega som är mer välutbildad och pratar negativt om kollegans utseende för att känna sig bättre själv.

Ett annat exempel är en person som har komplex för sin egen kropp och jämför sig med personer som hen anser vara mer atletiska eller har en "perfekt" kropp. Genom att prata negativt om deras utseende får personen ut sin frustration och känner sig lite bättre med sig själv.


Sociala identitetsteorin

Människor identifierar sig med en viss grupp och försöker bekräfta sin egen tillhörighet till gruppen genom att prata illa om personer från andra grupper.


Exempel:

Ett exempel på detta skulle kunna vara en grupp unga kvinnor som identifierar sig med ett visst utseende. För att bekräfta sin egen tillhörighet till denna grupp kan de prata nedlåtande om andra kvinnors utseende.


Social dominansteori

Människor pratar negativt om andras utseende för att bekräfta sin egen sociala dominans i en hierarki.


Exempel:

En grupp unga män som identifierar sig med dyra kläder. De ser sig själva som den överordnade gruppen och för att bekräfta sin egen sociala status i denna grupp kan de prata nedlåtande om andra män som inte har tillgång till lika dyra kläder. På så sätt kan de verka mer attraktiva och accepterade i den överordnade gruppen och bekräfta sin egen sociala status.


Self - serving Bias/ Självbetjänande tankefel

Människor har en tendens att överdriva betydelsen av sina egna positiva egenskaper och förmågor vid framgång och bortförklara sina egna brister och negativa egenskaper vid misslyckande.


Exempel:

Mobbaren anser att den egna populariteten beror på att hen är "cool" och "snygg" medan den mobbade eleven blir mobbad för att hen är "ful" och beter sig "märkligt". Mobbaren tar inte i beaktande att det finns många yttre omständigheter som möjliggör mobbing och att offrets beteende och utseende inte är den förklarande faktorn.


Social inlärningsteori

Människor lär sig att prata negativt om andras utseende genom observation och imitation av andras beteende, vilket kan vara en följd av att man växer upp i en kultur där det är accepterat eller att man exponeras för detta beteende från andra i ens omgivning.


Exempel:

Ett exempel på detta skulle kunna vara en ung person som växer upp med föräldrar som pratar negativt om andras utseende. Genom att observera och imitera sina föräldrar blir det naturligt för barnet att också pratar negativt om andras utseende. Barnet växer upp i tron att det är ett normalt sätt att få uppmärksamhet och acceptans från andra. Detta kan leda till en ond cirkel där personen fortsätter att prata negativt om andras utseende för att få uppmärksamhet eller acceptans från andra, utan att reflektera över konsekvenserna av sitt beteende. Om beteendet inte förändras så finns det risk för att det förr eller senare leder till utanförskap och uteslutning i grupper där normen är att inte prata nedlåtande om andras utseende.


Inlärningsteoretiskt perspektiv

Ur ett inlärningsteoretiska perspektiv finns det flera förklaringsmodeller som försöker förklara varför människor pratar nedlåtande om andra människors utseende. En av de vanligaste är teorin om socialt lärande som vi har tittat på. En annan teori är operant inlärning, som hävdar att människor lär sig beteenden genom belöningar och bestraffningar. Människor som får positiv respons eller belöningar för att prata nedlåtande om andra människors utseende kommer att vara mer benägna att fortsätta göra det. Belöningar kan vara positivt eller negativt förstärkta. Det innebär att personen som upprepar beteendet att prata illa om andra människor blir belönad för sitt beteende genom att antingen bli av med negativa känslor eller får positiva känslor.


En annan teori är kognitiv utvecklingsteori, som hävdar att människors tankar, känslor och beteenden är relaterade till deras kognitiva förmågor. Människor med begränsade kognitiva förmågor, som svårigheter att sätta sig in i andra människors perspektiv( Mentalisering), kan vara mer benägna att prata nedlåtande om andra människors utseende.


Sammantaget kan människors nedlåtande kommentarer om andra människors utseende bero på en kombination av socialt lärande, operant träning och kognitiv utveckling.


Hur bemöter du personer som pratar nedlåtande om ditt utseende?


Det viktigaste när någon pratar nedlåtande om ditt utseende är att du står upp för dig själv och är beslutsam med att inte älta och grubbla nedlåtande kommentarer. Risken är annars att nedlåtande kommentarer blir en del av din självbild.


Det första du skall göra är att ta ställning till vilken strategi du skall använda och här vill jag komma med tre förslag:

 1. Ignorera. Om personen inte har någon betydelse för dig, kan det vara bäst att helt enkelt ignorera deras kommentarer.

 2. Konfrontera. Du kan välja att konfrontera personen och säga att deras kommentarer gör dig ledsen eller sårad.

 3. Svar på tal. Du kan välja att hantera situationen med vass humor och sarkasm.


Ignorera

Att ignorera någon betyder inte att du inte tar ställning. Du visar istället att deras kommentarer inte har någon makt över dig.


Här är några saker du kan göra för att ignorera någon som pratar nedlåtande om ditt utseende:

 • Undvik ögonkontakt. Undvik att se personen i ögonen när de pratar.

 • Lämna situationen. Om det går, kan du lämna rummet eller situationen.

 • Fortsätt med det du gör. Försök att inte reagera på personens kommentarer och fortsätt med det du håller på med.

 • Fokusera på något annat. Fokus på något annat som du tycker om, en dagdröm eller aktivitet, som musik eller en bok.

 • Praktisera medveten andning. Bukandas och räkna dina andetag på in -och utandning upp till 10 och börja därefter om från 0. När du tappar räkningen börjar du om från 0.


Konfrontera

Här är några saker du kan göra för att konfrontera någon som pratar nedlåtande om ditt utseende:

 • Var tydlig och konkret. Berätta för personen att deras kommentar ( citera kommentaren) gör dig upprörd.

 • Håll fast vid din upplevelse. Håll fast vid att du känner som du gör och att deras kommentarer är oacceptabla. Det är särskilt viktigt om angriparen nekar, bortförklarar eller anser att du överdriver, vilket kan vara ännu en härskarteknik.

 • Ställ konfronterande frågor. Fråga personen varför de säger saker som kan skada dig eller andra människor.

 • Var respektfull. Var respektfull och använd en bestämd ton. Sänk dig inte till angriparens nivå.

Förslag på konfronterande frågor:

 • Jag märkte att du antydde något om mitt utseende, vad menade du egentligen med det?"

 • Det låter som om du har något på hjärtat, vad är det du vill säga?

 • Jag uppfattar din kommentar som nedlåtande, stämmer det?

 • Vad är syftet med dina kommentarer om mitt utseende?

 • Kan du förklara varför du tycker att det är okej att prata om hur jag klär migr?

 • Hur skulle du känna om någon talade till dig på samma sätt?

 • Vad förväntar du dig att uppnå genom att säga sådana saker?

 • Kan du vara mer direkt om vad du menar när du säger saker om mitt utseende?

 • Jag uppskattar inte när du pratar nedlåtande om min eller någon annans utseende. .Jag hoppas att du kan vara mer medveten om ditt beteende och välja ett mer respektfullt sätt att uttrycka dig i framtiden.

Det är viktigt att ha i åtanke att konfrontation inte alltid leder till en lösning, men det är en möjlighet att visa att du inte accepterar en negativ och nedlåtande behandling.


Att ge svar på tal

Att ge svar på tal är främst en form av frustrationslindring, men kan också ge en tydlig signal om att man inte accepterar en persons nedlåtande beteende. Det visar också att man värnar om sin integritet och inte tillåter någon annan påverka ens självbild. Det skall tilläggas att ge svar på tal är en strategi som kräver att man kan framstå som självsäker och oberörd. Strategin kan också leda till konflikter.


Exempel på att ge svar på tal när någon kommenterar ditt utseende:

 • Nu blev det tokigt igen. Jag har inte träffat någon som har lika mycket otur när de tänker som du.

 • Du menar säkert väl eller så är du en skitstövel, oavsett så är jag emot allt prat om kroppar och utseende, hoppas du förstår det.

 • Du får gärna prata om mitt utseende, någon annanstans.

 • Alla kan säga dumma saker ibland, men jag tycker att du överutnyttjar den möjligheten

 • Du ser så vilsen ut när du pratar om saker du inte förstår.

 • Minns du när jag frågade om din åsikt? Inte jag heller.

 • Tyvärr xxx, men jag orkar inte låtsas tycka om dig idag.

 • Jag förstår vad du säger men om jag håller med dig skulle vi båda ha fel.


Vi bör alla försöka vara mer medvetna om vad vi säger om andra människors utseende. Även om det är en till synes oskyldig jargong i familjen, på arbetsplatsen eller i skolan så kan vi aldrig veta hur andra människor upplever dessa kommentarer. Bara för att det inte känns diri hjärtat så kan kommentarer och åsikter blir en del av vår självbild. Ett bra sätt att motverka ens egna tendenser att prata nedlåtande om andras utseende är att öva på att se det bästa i varje människa utseende eller förmågor. Det kan kännas onaturligt från början, men som med allt annat så blir det lättare ju mer man övar.

Behöver du hjälp?


Är du arbetsgivare eller privatperson som behöver professionell hjälp med personlig utveckling? Jag hjälper personer som vill utvecklas i sin yrkesroll och som privatperson.Vänliga hälsningar

Lars Nordelv

KBT-och parterapeut

Handledare

Hälsorådgivare

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page