top of page

Sluta låta förändringar styra ditt välmående

I denna artikel kommer jag att beskriva en grundförutsättning för att hantera förändringar på ett hjälpsamt sätt.


Innan vi går in på jag anser är en grundförutsättning för att hantera förändringar så kommer jag repetera begreppet psykologisk flexibilitet. Begreppet handlar om vår förmåga att vara anpassningsbara och utveckla vår förmåga att anpassa oss efter både inre och yttre omständigheter när de förändras. Inre förändringar innefattar våra känslor, tankar och kroppsliga upplevelser, medan yttre förändringar handlar om de omständigheter som omger oss.Hantering av Tankar och Känslor

När vi tittar närmare på våra tankar inser vi att de ofta är automatiska och reflexmässiga. Vi har dock möjligheten att utveckla en mer flexibel inställning till dem. Detta innebär att vi kan hitta ett hjälpsamt sätt att hantera våra tankar som leder oss mot långsiktigt välmående.


Detsamma gäller för våra känslor. Genom att vara medvetna om våra känslomässiga reaktioner och våra automatiska tankar kan vi skapa en medvetenhet som hjälper oss att hantera dem på ett konstruktivt sätt.


Anpassning till Yttre Omständigheter

Utöver att hantera våra inre tankar och känslor måste vi också vara redo att anpassa oss till förändringar i vår yttre miljö. Detta kan innebära allt från oväntade räkningar till ökad arbetsbelastning på jobbet eller konflikter med våra nära och kära.


Ju mer flexibla vi är när det gäller att hantera dessa yttre förändringar, desto mer sannolikt är det att vi upprätthåller ett hållbart välmående. Vi blir mindre beroende av att allt måste vara "perfekt" i vår omgivning för att vi ska må bra.


Självmedvetenhet - Nyckeln till Psykologisk Flexibilitet

En central del av att utveckla psykologisk flexibilitet är att bli självmedveten. Det innebär att vi börjar observera oss själva, våra tankar, känslor och kroppsliga reaktioner. När vi förstår vad som utlöser negativa känslor eller tankar inom oss, kan vi arbeta med att förändra vårt förhållningssätt till dessa reaktioner.


Det är viktigt att påpeka att du inte behöver gå i terapi för att bli självmedveten. Det finns många sätt att utveckla denna förmåga på egen hand, till exempel genom att föra dagbok och reflektera över dina upplevelser. Det viktiga är att förstå vikten av självmedvetenhet och att aktivt sträva efter att utveckla den.


Avslutande Tankar

I slutändan är psykologisk flexibilitet avgörande för vår förmåga att hantera livets utmaningar och upprätthålla vårt välmående. Genom att vara medvetna om oss själva, våra tankar och känslor, och genom att vara öppna för att anpassa oss till förändringar i vår omgivning, kan vi skapa ett hållbart välmående.


Behöver du hjälp?

Behör du hjälp med att hantera dina negativa känslo och tankar? Jag hjälper personer med känslomässiga problem att må bättre. Tveka inte att kontakta mig idag!Vänliga hälsningar

Lars Nordelv

KBT-och parterapeut

Handledare

Hälsorådgivare43 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page