top of page

Sluta lura dig själv: Passion är inte nyckeln till en hållbar relationVad är viktigast i en relation - att dela samma känslor eller att ha gemensamma värderingar? Det är en fråga som många par, omedvetet eller medvetet, ställer sig när de söker efter en meningsfull och varaktig relation. Å ena sidan har vi känslobaserade relationer där den gemensamma kemin och passionen står i centrum. Å andra sidan har vi värdebaserade relationer där delade värderingar och mål är grunden för samarbetet och lyckan. Men vilken typ av relation är bäst för en lycklig och hälsosam relation?


Skillnaden mellan värdebaserade och känslobaserade relationer

En känslobaserad parrelation är en relation där känslor och passion styr förhållandet. Detta innebär att parterna kan dras till varandra på grund av en stark kemi eller attraktion, men relationen kan också vara instabil eftersom den är starkt påverkad av känslor som kan vara flyktiga eller föränderliga. Känslor som lycka, åtrå, passion och förtjusning kan vara dominerande i denna typ av relation, men de kan också snabbt ersättas av känslor som ilska, svartsjuka och avsky. Eftersom attraktion, passion och åtrå vanligtvis är starkast i början av en relation och sedan minskar i styrka så får många par i känslobaserade relationer problem när relationen går in i en ny, djupare fas där de positiva känslorna inte är lika intensiva. Inte sällan tolkas denna förändring av ena eller båda parter som att det är något fel på relationen eller att man inte är gjorda för varandra.


Kännetecken för känslobaserade relationer:

  • Känslor styr beslut och handlingar

  • Mer fokus på intensiva intimitet och passion än på samhörighet och gemensamma mål

  • Kommunikationen är ofta impulsiv och känsloladdad

  • Konflikter löses sällan, snarare blir konflikterna ett sätt att få ur sig frustration, vilket gör det möjligt att leva i relationen ett tag till.

  • Prioriterar ofta egna behov och önskemål framför partnerens, eller är överdrivet upptagen med att uppfylla partnerns behov och bortse ifrån sina egna.


Värdebaserade relationer

En värdebaserad parrelation är en relation där paret delar viktiga värderingar och livsmål, och där relationen är byggd på ömsesidig respekt, förtroende och förståelse. I denna typ av relation är känslor också viktiga, men de är inte alltid det viktigaste. Paret har en gemensam syn på vad som är viktigt i livet och strävar efter att stödja varandra för att uppnå sina mål. Värderingar som till exempel ärlighet, öppenhet, lojalitet och självständighet är vanligtvis centrala i denna typ av relation.


Kännetecken för värdebaserade relationer:

  • Gemensamma värderingar och värdebaserade mål styr beslut och handlingar

  • Mer fokus på samhörighet och gemensamma mål än på intensiv intimitet och passion

  • Kommunikationen är oftast mer rationell och saklig

  • Konflikter löses genom att diskutera och kompromissa för att hitta gemensamma lösningar

  • Prioriterar ofta partners behov och önskemål lika högt som egna


Sammanfattning

Sammanfattningsvis är skillnaden mellan en känslobaserad och en värderingsbaserad parrelation att den första är mer känslodriven och den senare är mer baserad på gemensamma värderingar och mål. En värderingsbaserad parrelation har vanligtvis en större potential att vara stabil och långvarig eftersom den inte bara är baserad på känslor, utan också på en gemensam grund som kan hjälpa paret att hantera utmaningar och svårigheter som kan uppstå i livet och i relationen.Referenser

Chi, P., Wu, Q., Cao, H., Zhou, N., & Lin, X. (2020). Relationship-oriented values and marital and life satisfaction among Chinese couples. Journal of Social and Personal Relationships, 37(8–9), 2578–2596. https://doi.org/10.1177/0265407520928588 Archuleta, K. L., Grable, J. E., & Britt, S. L. (2010). Shared goals and values: Towards a theory of couples’ financial satisfaction. Gottman, J. M., & Silver, N. (1999). The seven principles for making marriage work. New York, NY: Three Rivers.Behöver du hjälp?

Jag hjälper par som vill hitta tillbaka till varandra, skiljas som vänner eller bara vill utveckla relationen.


Vänliga hälsningar

Lars Nordelv

KBT-och parterapeut

Handledare

Hälsorådgivare

90 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page