top of page

Vad är orsaken till min medarbetares utmattningssyndrom?


Orsaken till utmattningssyndrom är yttre identifierbara belastningar (stressorer), med en varaktighet av sex månader eller mer. Stressorerna kan utgöras av psykosocial stress på arbetet eller i privatlivet, ofta en kombination av båda. Den dominerande stressorn ska vara av en tyngd som skulle vara kännbar för vem som helst, exempelvis:

  • För hög arbetsbelastning

  • Dåligt stöd av närmaste chef som leder till osäkerhet i arbetet, svårigheter att fatta beslut och att fullgöra sina arbetsuppgifter

  • Vård av sjuk anhörig med otillräckligt stöd från övrig familj eller utomstående


Bristen på tillräcklig återhämtning tycks vara centralt för sjukdomsutvecklingen.Behöver du hjälp?

Är du arbetsgivare eller privatperson som behöver professionell hjälp med utmattningssyndrom? Jag hjälper personer som lider av stress eller blivit sjuka av utmattning,.


Vänliga hälsningar Lars Nordelv KBT-och parterapeut Hälsorådgivare

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page