top of page

Vad innebär det att min medarbetare har en ångestsjukdom?

Uppdaterat: 25 nov. 2022


En ångestsjukdom skiljer sig från normal oro genom att:

  • Den är svårare och allvarligare

  • Den är mer långvarig

  • Den stör personens förmåga att gå till och klara av arbetet och relationer.

Det finns olika former av ångestsjukdomar:

  • Panikångestsyndrom- Rädsla för att plötslig inte få luft, hjärtattack och tappa kontrollen.

  • Socialångestsyndrom- Rädsla för att blir granskad i sociala sammanhang

  • Fobier och specifika fobier- Rädsla för en viss sak, plats eller händelser. Specifika fobier är det vanligaste ångestsyndromet och drabbar 10% av befolkningen någon gång i livet. Till specifika fobier hör spindlar, möss, sprutor, höga höjder, blod och flygresor.

  • Generaliserat ångestsyndrom- Rädsla för ovisshet. Det mesta oroar.

  • Posttraumatiskt ångestssyndrom- Rädsla för traumarelaterad minnen, känslor, tankar, kroppsliga upplevelser och platser.

  • Tvångssyndrom- Tankar och ideer kring olika teman som ger upphov till ångest. Ångesten dämpas kortsiktigt med tvångsbeteenden.

Behöver du hjälp?

Är du arbetsgivare eller privatperson som behöver professionell hjälp med utmattningssyndrom? Jag hjälper personer som lider av stress eller blivit sjuka av utmattning,.


Vänliga hälsningar Lars Nordelv KBT-och parterapeut Hälsorådgivare

7 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page