top of page

Vilken behandling bör min medarbetare få för sin ångest?

Uppdaterat: 3 dec. 2022Enligt Socialstyrelsen är KBT-kognitiv beteendeterapi och läkemedelsbehandling förstahandsvalet vid samtliga ångestsjukdomar: Panikångest, GAD-generaliserat ångestsyndrom, OCD-Tvångssyndrom, Social fobi, Specifika Fobier, PTSD- Trauma.


KBT är ett paraplybegrepp som består av olika KBT-baserade metoder. Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, samt kognitiv teori som tar fasta på hur tankar påverkar känslor och beteenden. Exempel på begrepp som ingår KBT-terapi:

 • Beteendeanalys

 • Exponering

 • Responsprevention

 • Psykoedukation

 • Rational

 • Konceptualisering

 • Anknytning

 • Allians

 • Utsläckning

 • Förstärkning

 • Försvagning

 • Etablerade omständigheter

 • Acceptans

 • Kognitiv omstrukturering

 • Tankefällor

 • Värdebaserade handlande

 • Beteendeaktivering

 • Kognitiv fusion-/ defusion

 • Livsriktning

 • Habituering

 • Klienten är expert på sitt liv och terapeuten är expert på att se orsak, vidmakthållande och lösningar på psykisk ohälsa, ur ett KBT-perspektiv.


När medarbetaren träffar KBT-terapeuten sker först en presentation där terapeuten berätta kort om sig själv och hur hen arbetar utifrån KBT. Därefter får medarbetaren berätta om sitt problem och vad man önskar att behandlingen skall leda till. KBT-terapeuten ställer frågor och samlar in information via formulär och intervju. Syftet är att förstå vad som är problemet, hur problemet uppstått, hur det vidmakthålls och vad medarbetaren bör göra för att börja må bättre.


Behöver du hjälp?

Är du arbetsgivare eller privatperson som behöver professionell hjälp med ångest? Jag hjälper personer som lider av ångestproblem.Vänliga hälsningar Lars Nordelv KBT-och parterapeut Hälsorådgivare

2 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Komentar


bottom of page