top of page

Vilken behandling bör min medarbetare få för sitt utmattningssyndrom?


Enligt Socialstyrelsen bör behandlingen baseras på psykologiskt stöd för att skapa balans mellan aktivitet och vila, för att undvika återinsjuknande. Behandlingen bör också inriktas på att understödja sömn och minska oro. Sömnstörning är vanligt och regelbundna vanor och fysisk aktivitet spelar en avgörande roll både för symtomförbättring och för arbetsåtergång. Det är vanligt med samsjuklighet vid utmattningssyndrom. Om medarbetaren har ångestproblem eller depression bör samtalsbehandling erbjudas även för dessa problem.


Arbetsgivaren viktig för lyckad behandling

Avstämningsmöte med arbetsgivaren, medarbetaren, läkare, terapeut( eller annan vårdpersonal) och Försäkringskassan är mycket värdefullt. Det ökar chanserna till en lyckad återgång i arbetet.

Här diskuteras medarbetarens aktuella arbetsförmåga och möjligheter till anpassning på arbetsplatsen. En plan för återgång i arbete upprättas. Arbetsåtergång sker successivt med arbetsuppgifter som är anpassade till medarbetarens kognitiva och fysiska förmåga. Vid hel sjukskrivning är det vanligt att man vid arbetsåtergång börjar med 25 procent arbete innan ytterligare upptrappning sker i lugn takt..


Behöver du hjälp?

Är du arbetsgivare eller privatperson som behöver professionell hjälp med utmattningssyndrom? Jag hjälper personer som lider av stress eller blivit sjuka av utmattning,.


Vänliga hälsningar Lars Nordelv KBT-och parterapeut Hälsorådgivare

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page