top of page

e - bok

100 små vanor för en levande relation

100 små vanor för en levande relation är en e-bok som ger dig tips på hur du kan skapa en hälsosam och lycklig relation. Boken är full av små, enkla vanor som stärker relationen.

e book 100 tiås.webp

​Fyra beteenden som kan
skada relationer

I alla relationer uppstår det konflikter ibland. Men det finns vissa beteenden som kan skada relationen ännu mer.

Dessa förra beteenden är:

  • Kritisera: Att kritisera sin partner på ett nedsättande eller förolämpande sätt.

  • Förakt: Att uttrycka förakt eller nedlåtande åsikter om sin partner.

  • Skuldbelägga: Att skuldbelägga sin partner för problem i förhållandet.

  • Tystnad: Att undvika att kommunicera med sin partner, till exempel genom att ignorera varandra eller vägra prata om problem.

100 små vanor för en levande relation är en e-bok som på ett enkelt sätt förebygger att det fyra mest destruktiva beteendena i ett parförhållande får fäste i er relation.  

Här är några exempel på hur boken kan hjälpa dig:

  • Kritik: Genom att göra små gester för att visa uppskattning kan du visa din partner att du bryr dig om dem. Det kan hjälpa till att minska risken för kritik, eftersom du kommer att vara mer benägna att se det positiva i din partner.

  • Förakt: Genom att kommunicera på ett respektfullt sätt kan du visa din partner att du värdesätter dennes åsikter och känslor. Det kan hjälpa till att minska risken för förakt, eftersom du kommer att vara mer benägna att lyssna på din partner utan att döma dem.

  • Skuldbelägga: Genom att ta ansvar för dina egna handlingar kan du visa din partner att du är villig att arbeta på förhållandet. Detta kan hjälpa till att minska risken för skyllande, eftersom du kommer att vara mer benägna att erkänna dina misstag.

  • Tystnad: Genom att vara villig att prata om dina känslor kan du visa din partner att du är öppen och ärlig. Detta kan hjälpa till att minska risken för tystnadens mur, eftersom du kommer att vara mer benägna att kommunicera med din partner även när det är svårt.

Genom att följa dessa tips kan du skapa ett förhållande som är fyllt av kärlek, omsorg och respekt.

mockup 100.webp
Sandig strand

Ladda ner ditt exemplar!

Tack för att du skickar in!

När du fyller i din e-postadress godkänner du att Nordelv psykoterapi & hälsorådgivning gör utskick till dig med liknande innehåll. Du kan avregistrera dig närhelst du vill. Beträffande hantering av dina personuppgifter följs GDPRs riktlinjer

bottom of page