top of page

Betalningsvillkor

Betalning

Jag fakturerar samtalstillfällen i efterskott. Betalningsvillkoret är 30 dagar från fakturadatum

Återbud

Återbud senare än 24 timmar samt uteblivet besök debiteras med full taxa.

Finansiering

Olika vägar att finansiera din behandling

Betala privat

Psykoterapi är en investering som ger bra avkastning. Psykisk ohälsa minskar produktiviteten och ökar antal sjukskrivningsdagar. Indirekta kostnader förekommer till följd av konflikter, relationsproblem och svårigheter att hantera krav. 

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren brukar bekosta samtalsstöd för medarbetare som mår dåligt av stress eller arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Arbetgivaren är skyldig att erbjuda stöd till en medarbetare som på grund av obalans mellan krav och resurser börjat må dåligt. 

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag erbjuder ofta en krisförsäkring i anslutning till andra försäkringar. De omfattar vanligtvis en ersättning för cirka tio behandlingstillfällen

Fackföreningar 

Medlemmar i olika fackföreningar kan ha tillgång till försäkringar som omfattar psykologisk behandling.

bottom of page