top of page
Lars-profil.jpeg

Hej

Jag heter Lars Nordelv och bedriver psykoterapi under handledning, samt utbildning, handledning och hälsorådgivning. Jag har kompetensen och erfarenheten av att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och öka stunder av meningsfullhet i livet. Jag arbetar utifrån evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Kompetens

Yrkeskompetens ser jag som summan av teoretisk kunskap, erfarenhet och självmedvetenheten. Min teoretiska bas ser jag till att uppdatera regelbundet genom privata utbildningar och högskola. Erfarenhet får jag genom mina samtal med klienter och från livet i stort. Självmedvetenhet formas i handledning, egenterapi och genom spontana insikter i dialog med andra människor. 

Utbildning

 • Fil. kand Rehabiliteringsvetenskap 180hp

 • Grundläggande psykoterapeututbildning KBT ( Steg 1), 45 hp

 • Grundutbildning ACT ( Myrälf) 

 • Gruppledarutbildning ACT- Att hantera stress och främja hälsa 

 • Idrottspsykologi l, 15 hp

 •  Idrottspsykologi ll, 15 hp

 • Religionspsykologi I, 15 hp

 • Grundutbildning Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT)

 • Kurs PE-Prolonged Exposure ( Traumabehandling) – Maria Bragesjö

 • Kurs Primärvårdsanpassad KBT vid
  PTSD och Written Exposure Therapy (WET) - Myrälf konsultation

 • Schematerapi modul A 

 • Schematerapi modul B

 • Utvecklings-och medarbetarsamtal 15 hp

 • Hälsa och livsstil, Avancerad 15hp

 • Barn i familjer med olika missbruk, 15 hp

 • Utvecklingspsykologi – ett interpersonellt perspektiv på människans livslånga utveckling 7,5 hp

 • Handledande samtal I, 7,5 hp 

 • Handledande samtal II, 7,5 hp

 • Ledarskap på individ , grupp och organisationsnivå 7,5 hp

 • Teologi- Buddhism, hinduism, kristendom 43,5 hp 

 • Grundutbildning MI- Motiverande samtal

 • Dipl.Stresspedagog 

 • Orienteringskurs KBT, 50 tim

 • Coachkurs, grupp och individ 36 tim

 • Cert. Personlig tränare

 • Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-instruktörer 7,5hp

 • Dipl. Rådgivare idrottsnutrition

 • Anatomi/fysiologi-Rörelseapparaten 

 • Idrottens träningslära, Kost för prestation 7,5hp

 • Grundläggande näringsfysiologi, 7,5hp

 • International strenght training Coach

 • Eleiko StrenghtCoach steg 1

 • Cert. Hälsoprofilbedömmare (HPI)

 • FirstBeat-Testledare

Min historia

Jag växte upp i en miljö som i perioder var mycket belastande för ett litet barn. I kombination med en sårbarhet för stress utvecklad jag tvångssyndrom och generellt ångestsyndrom. Från 8 års ålder var jag orolig för allt möjligt och med tiden började jag också få påträngande tankar som jag inte kunde bli av med. Det bidrog till mycket ångest.

 

På 90-talet var KBT sällsynt och kunskapen om psykisk ohälsa bland allmänheten mycket låg. Det skulle ta nästan 15 år innan jag fick en förklaring till mina upplevelser och kunde börja må bättre. Trots att jag kämpade med ångest under hela min uppväxt så har jag haft ett meningsfullt liv. 

 

Idag vill jag ge alla människor med psykisk ohälsa en möjlighet att må bättre. Ingen ska behöva lida i onödan när det finns hjälp att få.  
 

bottom of page