top of page

Familjesamtal

Alla familjer har sina utmaningar. 

Mission

Vid familjesamtal träffas hela familjen eller delar av den. En viktig del i samtalen är att varje person ska få berätta sin bild av situationen och känna sig lyssnad på. Vi utgår från det ni upplever som problematiskt just nu. Ibland är det endast föräldrarna/föräldern som behöver reda ut, hitta vägar att förbättra relationer i familjen, eller få stöd i sin föräldraroll. Många gånger räcker något eller några enstaka samtal. 

 

Mottagningen vänder sig till familjer och föräldrar med barn/ungdomar i åldern 13 år och uppåt.

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page