top of page

Avslappnad på
1min - Kurs i TA

TA- tillämpad avslappning är en forskningsbaserad metod som visat goda effekter på återhämtningsförmågan och ökad livskvalité. I TA får du lära dig stegvis att allt snabbare och starkare koppla mental avslappning till andningen och kroppsliga reaktioner, för att slutligen kunna slappna av på kort tid och kunna tillämpa det i en mängd olika situationer.

Personlig genomgång 30 min

Tillsammans med KBT-terapeut får du genomgång i teori och praktik i tillämpad avslappning. 

2

Kompendium

Du får ett kompendium där all information du behöver om Tillämpad avslappning finns tillgänglig. 

3

Ljudfiler 

Inspelade avslappningsövningar med tydliga instruktioner för tillämpad avslappning. 

Image by Henry Be
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page