top of page

Ökad livsglädje - Lär dig konsten att observeraBlogginlägget är en introduktion till begreppet "det observerande självet" som är en viktig aspekt av det mänskliga medvetandet. Vi kommer att diskutera hur det observerande självet fungerar som en inre betraktare, dess roll i vår personliga utveckling och dess betydelse inom medveten närvaro och meditation. Inlägget är skrivet för läsare som är obekanta med begreppet och syftar till att ge en grundläggande förståelse för denna viktiga aspekt av det mänskliga psyket.

Inledning

Det observerande självet är en central del av vår upplevelse som medvetna varelser. Det är det perspektiv inom oss som möjliggör självmedvetenhet och självreflektion – att kunna se våra tankar, känslor och beteenden på ”avstånd”.


Vad är det observerande självet?

Det observerande självet är en aspekt av vårt medvetande som fungerar som en inre betraktare. Det är det perspektiv från vilket vi kan observera och reflektera över våra tankar, känslor, beteenden och erfarenheter utan att vara helt sammansmälta med dem. Med andra ord är det observerande självet det som tillåter oss att betrakta oss själva och vår inre värld objektivt, som om vi vore en åskådare på en fotbollsmatch eller en dokumenterande journalist, som inte är involverad i händelserna, utan enbart observerar dem.


Det observerande självet i personlig utveckling

Att bli medveten om det observerande självet handlar om att träna upp en medveten förmåga att komma i kontakt med denna del av hjärnans funktion. Genom att skapa en distans mellan oss själva och våra tankar, känslor och beteenden kan vi utveckla en djupare förståelse för vår inre värld, vilket kan hjälpa oss att göra mer medvetna och genomtänkta val i våra liv. Övar vi riktigt mycket så kan vi med tiden på djupet förstå att vi är bärare av inre fenomen som tankar, inre bilder, minnen. Vi "är" inte våra inre upplevelser. Det kan låta flummigt, men hela idén om det observerandet självet är allt annat än abstrakt.


Medveten närvaro och meditation

Det observerande självet spelar en central roll inom mindfulness och meditation. Genom att praktisera medveten närvaro blir vi mer medvetna om våra tankar, känslor, handlingar och kroppsliga reaktioner och lär oss att betrakta dem från ett icke-dömande perspektiv. Det ger oss möjlighet att skapa en medveten distans från våra livserfarenheter, jag-beskrivningar, tankar i nuet och minskar risken för att bli överväldigade av dem.


Meditation, särskilt insiktsmeditation, syftar till att stärka kopplingen till det observerande självet genom att träna oss i att uppmärksamma våra inre upplevelser på ett systematiskt och disciplinerat sätt. Att utveckla kontakten med det observerandet själv är lika mycket en upplevelsebaserad process som en intellektuell process. Det är omöjligt att förstå konceptet inre observatör genom att bara läsa en bok i ämnet. Vi måste praktisera och öva medveten närvaro och meditation om vi ska ta vår insikt om begreppet till en användbar nivå.


Utmaningar och möjligheter

Att integrera det observerande självet i våra liv kan innebära vissa utmaningar, särskilt i början. Det kan vara svårt att skapa en medveten distans från våra tankar och känslor, särskilt när de är intensiva eller överväldigande. Det kan också vara utmanande att öva på att vara icke-dömande gentemot oss själva och våra erfarenheter, speciellt om vi har en benägenhet att vara självkritiska. Utan erfarenhet och kunskap sitter vi med många begränsade fördomar, krav och idéer som blir hinder i vår strävan mot att utveckla kontakten med det observerande självet. Därför slutar många praktisera medveten närvaro och meditation, långt innan man har fått positiva erfarenheter av sin träning.


Trots dessa utmaningar är möjligheterna som kommer med att odla en relation till det observerande självet enorma. När vi lär oss att observera våra inre upplevelser med en känsla av nyfikenhet och öppenhet kan vi utveckla en större förståelse för oss själva som annars är helt omöjligt. Dessutom kan vår förmåga att hantera svåra situationer och känslor förbättras genom att vi inte längre blir lika fast i våra tankar och känslor.


Avslutning

Det observerande självet är en kraftfull aspekt av vårt medvetande som möjliggör självmedvetenhet och självreflektion. Genom att förstå och odla det observerande perspektivet kan vi stärka vår självkännedom, förbättra vår förmåga att hantera livets utmaningar och främja vår personliga utveckling.
Behöver du hjälp?

Behör du hjälp med att hantera dina negativa känslo och tankar? Jag hjälper personer med känslomässiga problem att må bättre. Tveka inte att kontakta mig idag!Vänliga hälsningar

Lars Nordelv

KBT-och parterapeut

Handledare

Hälsorådgivare

100 visningar

コメント


bottom of page