top of page

Därför mår du dåligt i relationen: 5 uppenbara orsakerDet kan vara svårt att veta vad som gör att man mår dåligt i en relation. En start är att börja med att titta på dessa 5 uppenbara orsaker. Oavsett om du är den som blir utsatt för dessa beteenden eller är den som har dessa beteenden så leder det till att du mår dåligt i relationen.


Lögner

Att ljuga för sin partner kan skapa en förtroendekris. Det kan kännas skönt att ljuga för att slippa konsekvenserna som sanningen skulle medföra. Sanningen brukar dock komma fram och när det sker kan även en liten lögn göra stor skada för relationen. Det finns en talesätt som säger att en lögnare tror man inte, även om han talar sanning, vilket säger ganska mycket om konsekvenserna av att ljuga.


Självreflekterande frågor

 • Vad ljuger jag om för min partner?

 • Hur ofta ljuger jag av min partner?

 • Hur påverkas relationen av mina lögner?

 • Hur går mitt beteende i linje med den jag vill vara som partner?

 • Hur vill jag vara som partner?


Lösning

Att vara öppen och ärlig är en viktig förutsättning för att skapa och bibehålla förtroende i en relation. Om man har svårt att vara ärlig bör man försöka identifiera orsaken till detta och arbeta med att förändra beteendet.


För att träna på att tala sanning och inte ljuga kan du:

 • Var öppen och ärlig om dina känslor och tankar. Dela dem med din partner och var även beredda att lyssna på din partners tankar och känslor.

 • Var ärlig om dina handlingar och beslut. Om du gör något som kan påverka relationen eller din partner, berätta och förklara varför du gjorde det, även om det kan väcka negativa känslor hos din partner.

 • Var ärlig om dina behov och gränser. Var tydlig med vad du behöver för att känna dig respekterad i relationen, och var beredda att också höra din partners behov och gränser också.

 • Var ärlig om dina misstag. Ingen är perfekt, och det är viktigt att erkänna och ta ansvar för dina misstag och jobba tillsammans för att hitta en lösning.


Kritik

Konstant kritik kan skapa känslor av värdelöshet och kan leda till att en partner känner sig mindre värdefull. Kritik som är skadlig för relationen kännetecknas av att din partner kritiserar något du gör, men inte ger dig någon motivering till varför frågan är viktig eller vad din partner önskar se, konkret för förändring. Det kan vara saker som "du gör alltid fel" eller "du är aldrig hemma" utan att vara specifik. Det kan kännas som att din partner angriper dig eller får dig känna dig dålig, och det kan skapa konflikter och känslor av frustration och värdelöshet.


Vanliga saker som vi kritiserar vår partner för är:

 • Att inte hålla ordning och städa

 • Att inte vara tillräckligt samarbetsvillig eller flexibel

 • Att inte ge tillräckligt med uppmärksamhet eller tid

 • Ekonomi eller förvaltning av pengar

 • Synen på föräldraskap eller hur man ska hantera utmaningar som uppkommer i förldrarollen

 • Intressen, hobbys eller livsstilar

 • Förväntningar på relationen eller framtiden tillsammans

 • Att inte visa tillräckligt med kärlek, fysisk närhet och romantik


Självreflekterande frågor

 • Hur ofta kritiserar jag min partner?

 • Hur kritiserar jag min partner?

 • För vad kritiserar jag min partner?

 • Hur påverkas relationen av mitt kritiska beteende?

 • Hur går mitt kritiska beteende i linje med den jag vill vara som partner?

 • Hur vill jag vara som partner?


Lösning

Istället för att kritisera sin partner bör man fokusera på att ge positiv feedback och uppmuntran. Det är också viktigt att vara specifik i sin feedback och att ge konstruktiv kritik i stället för att bara kritisera.


4 steg för konstruktiv kritik som ökar chansen till beteendeförändring:

 1. Beskriv konkret och tydlig vad du upplever är problemet. Vad konkret gör eller inte gör din partner? Ingen antaganden. Utgå ifrån vad du konkret har sett eller hört.

 2. Beskriv vilka känslor beteendet som du vill kritisera väcker hos dig

 3. Förklara varför frågan är viktig för dig.

 4. Var specifik och tydlig med vad det är du vill att din partner skall förändra eller förbättra. Undvik svammel, antaganden och generaliseringar.

Tips! Var empatisk. Försök förstå varför din partner gör som hen gör. Träna på att se det ur deras perspektiv. Vänta inte, utan försök ge konstruktiv kritik så fort du märker något du vill förändra, vänta inte till det har blivit till en stor fråga. Var öppen att ta emot konstruktiv kritik själv. Om du vill att din partner ska ta emot konstruktiv kritik, visa att du själv är mottaglig för desamma.Känslomässig otrygghet

Känslomässig otrygghet är en känsla av osäkerhet eller oro relaterat till ens relationer med andra människor. Det kan innebära att man känner sig osäker på om man är älskad eller uppskattad av sin partner. Känslomässig otrygghet kan också innebära att man känner sig orolig för att bli sårad eller övergiven av sin partner.Att inte vara öppen och ärlig om känslor och behov kan skapa en känslomässig otrygghet i relationen. Likaså att bli bemött med ointresse och likgiltighet, när man söker tröst och närhet eller uttrycker sina behov kan skapa känslomässig otrygghet.


Självreflekterande frågor

 • Hur känslomässigt trygg känner jag mig i relationen?

 • Hur känslomässigt trygg tror jag att min partner känner sig i relationen?

 • Hur får jag min partner att känna sig känslomässigt trygg?

 • Vad gör jag som kan få min partner att känna sig känslomässigt otrygg?

 • Vad gör min partner som får mig att känna mig känslomässigt trygg respektive otrygg?

Lösning

Att vara öppen och ärlig om sina känslor och behov kan skapa en känslomässig trygghet i en relation. Att kommunicera och prata om sina känslor är viktigt för att bygga förtroende och förståelse mellan varandra.


Det finns flera saker som man kan göra för att öka sin känslomässig trygghet i relation:

 • Var öppen och ärlig. Var öppen och ärlig med din partner om dina känslor och behov. Det hjälper till att bygga förtroende och förståelse i relationen.

 • Lyssna aktivt. Lyssna noga på din partner när de pratar om sina känslor och behov. Visa att du är engagerad och intresserad av vad de har att säga.

 • Ge och ta emot positiv feedback. Ge och ta emot positiv feedback och komplimanger. Det hjälper till att bygga självkänsla och förbättra relationen.

 • Var ömsesidigt stöttande. Var stöttande och hjälpsamma mot varandra. Det hjälper till att bygga känslomässig närhet och trygghet i relationen.

 • Var flexibla. Var flexibla och försök att förstå varandras perspektiv. Det hjälper till att undvika konflikter och bygga förståelse i relationen.

 • Ge tid och uppmärksamhet. Ge tid och uppmärksamhet till din partner. Det hjälper till att bygga känslomässig närhet och trygghet i relationen.

 • Var konstruktiv och hjälpsam när du ger kritik eller råd. Fokusera på lösningar och på hur ni tillsammans kan hantera och övervinna oro och osäkerhet.

 • Arbeta tillsammans. Arbeta tillsammans för att lösa problem och hantera utmaningar. Det hjälper till att bygga ett starkt team och förbättra relationen.


Förakt

Att se ned på eller visa föraktfulla beteenden mot sin partner kan skada relationen på djupet. Exempelvis kan förakt visa sig genom nedvärderande kommentarer om partnerns utseende, åsikter, värdering eller beteenden. Det kan också visa sig genom att håna eller göra narr av partnern inför andra människor.


Självreflekterande frågor

 • Hur visar du förakt för din partner?

 • När visar du förakt för din partner?

 • För vad visar du förakt?

 • På vilket sätt är det hjälpsamt för relationen att du ser ner på din partner?

 • Hur visar du respekt och tacksam gentemot din partner?

 • När visar du respekt och tacksamhet gentemot din partner?

 • För vad visar du respekt och tacksamhet?

 • På vilket sätt är det hjälpsamt för relationen att du visar respekt och tacksamhet?


Lösning

Att visa respekt och värdera sin partner är viktigt för att skapa en stark relation. För att bygga upp förtroende mellan varandra igen kan du:

 • Ge och ta emot konstruktiv kritik.

 • Erkänna och uppskatta partnerns bidrag och prestationer.

 • Respektera partnerns integritet och behov eget utrymme.

 • Var öppen, saklig och ärlig i kommunikationen

 • Var tålmodig och förstående när det gäller skillnader i åsikter eller beteenden.

 • Var generös med tid, uppmärksamhet och närhet.

 • Förbättra dina egna beteenden som kan vara orsak till irritation eller konflikt i relationen.

 • Lyssna på och förstå partnerns åsikter och känslor.


Otrohet

Otrohet är en vanlig företeelser i parrelationer. Var fjärde svensk har varit otrogen mot en tidigare partner och var tionden har varit otrogen mot sin nuvarande partner. Konsekvens av otrohet är vanligen en djup förtroendekris.


Självreflekterande frågor

 • Vad innebär att vara otrogen för dig och delar du den uppfattningen med din partner?

 • Om du varit otrogen, på vilket sätt har det varit hjälpsamt för dig att bli den du vill vara?

 • Vilka konsekvenser har din otrohet medfört?

 • Vad har du sluppit genom din otrohet?

 • Vilka behov bidrog till otroheten och finns denna behovsbrist kvar?

 • Vad har otroheten fått för känslo-, tanke-, beteendemässiga och kroppsliga konsekvenser fått för dig som drabbad?

 • Vad behöver du som drabbad för att relationen skall upplevas som meningsfull igen?

 • Vad behöver din partner konkret förändra för att du skall känna tillit igen?


Lösning

Att vara ärlig och trofast är grundläggande för en sund relation. Om otrohet sker och båda vill fortsätta relationen är det viktigt att prata öppet om händelsen och försöka bygga upp tilliten igen. Några råd som kan vara till hjälp:

 • Vara ärlig. Båda parter bör vara öppna och ärliga om sina tankar, känslor och behov, även om det kortsiktigt känns jobbigt att prata.

 • Tid och tålamod. Det tar tid att bygga upp förtroendet igen, så ge varandra tid och tillåt er själva att bearbeta det som hänt. Även den som har varit otrogen behöver tid att reflektera över sitt eget agerande. Det låter kanske märkligt men en person som varit otrogen och sedan drabbas av skuld för sina handlingar har gjort våld mot sig själv. Den har agerat mot sin egna värderingar, därav skulden. Om personen bara trycker undan skulden, skiter i alla former av självreflektion och bara vill gå vidare så blir det pannkaka i slutändan.

 • Var öppen för frågor. Båda parter bör vara villiga att svara på frågor och prata om de känslor som kan uppkomma i bakvattnet av otroheten. Obs! Att lyfta sina egna tankar och känslor är inte detsamma som att kräva försäkringar för att stilla den oron som man känner. Det handlar om att prata om hur man känner och de jobbiga tankar man har. Partnerns roll är att lyssna och bekräfta, inte ställa upp på timslånga förhör.

 • Undvik kontrollfällan. För att stilla oron som uppkommer efter otrohet kan det vara lätt att kräva att få full insyn i sin partners liv. Det kommer inte att hjälpa mer än för stunden. Den malande ångestfyllda ovissheten släpper när den som blivit bedragen släpper alla former av kontroll. det partner konkret gör, inte vad den säger.

 • Var stöttande.Stöd varandra, visa att ni bryr er om varandra och att ni arbetar tillsammans för att bygga relationen igen.

 • Kommunicera. Er kommunikation är bedrövlig, punkt.Lär känna era behov och sätt att kommunicera dessa till varandra. Uppenbarligen råder en behovsbrist hos en eller båda parter.

Behöver du hjälp?

Jag hjälper par som vill hitta tillbaka till varandra, skiljas som vänner eller bara vill utveckla relationen. Jag erbjuder även hjälp till personer som försöker hitta rätt i sin nya livssituation som nyskild.Vänliga hälsningar

Lars Nordelv

KBT-och parterapeut

Handledare

Hälsorådgivare

2 850 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page