top of page

Manipulation i relationer: Skillnaden mellan skuldförskjutning och gaslightning


Har du någonsin känt dig förvirrad, osäker eller känslomässigt manipulerad i en relation? Du är inte ensam. Två vanliga beteenden som kan uppstå i parrelationer är skuldförskjutning och gaslightning, och det kan vara mycket skadliga för din mentala hälsa och välbefinnande.


Skuldförskjutning och gaslightning är två olika beteenden, men kan ibland förväxlas eftersom båda handlar om att flytta fokus från en persons eget ansvar eller beteende till någon annan.


Skuldförskjutning

Skuldförskjutning är när en person lägger skulden för ett problem på någon annan. Det kan handla om att man försöker få en annan person att känna sig ansvarig för något som man själv har gjort, eller att man lägger skulden på en yttre faktor istället för att ta ansvar för sitt eget beteende. Det här beteendet kan leda till att den andra personen känner skuld för något som den inte har orsakat.


Det finns många olika anledningar till varför en person inte vill ta på sig ansvaret för sina handlingar och istället skjuta över skulden på någon annan. Några av det vanligaste orsakerna är:

  1. Rädsla för konsekvenser. En person kan vara rädd för att ta på sig ansvaret för sina handlingar eftersom den är oroliga för de negativa konsekvenserna som kan följa med erkännandet av deras handlingar. Till exempel kan de vara rädda för att bli avskedade från jobbet eller förlora relationer med människor som de bryr sig om.

  2. Självbevarelsedrift. Ibland kan en person känna att de inte har något annat val än att försöka skydda sig själva genom att neka till att de har gjort något fel. Detta kan vara särskilt sant om personen är rädd för att deras självbild eller självkänsla ska skadas om de erkänner att de har gjort ett misstag.

  3. Brist på självinsikt. Ibland kan en person helt enkelt inte se att deras handlingar var felaktiga eller att de orsakade skada. De kanske inte förstår den inverkan som deras handlingar hade på andra människor eller på situationen som helhet.

  4. Bristande förmåga att ta ansvar. Vissa personer har helt enkelt inte har lärt sig att ta ansvar för sina handlingar, antingen på grund av bristande uppfostran eller på grund av att de inte har fått tillräcklig feedback eller stöd tidigare i livet.


Gaslightning

Gaslightning är när en person manipulerar en annan person för att få dem att tvivla på sin egen verklighetsuppfattning, att det är "galna" , "psykotiska", "psykopater" . Här handlar det om att kort och gott försöka få motparten att tvivla på sitt förstånd. Det kan innefatta att förvränga information, förneka något som faktiskt hänt, eller att lägga skulden på den andra personen för något som inte är deras fel. Det här beteendet kan leda till att den utsatta personen känner sig osäker, förvirrad, och blir "tvivelsjuk"- En person tvivlar så mycket på sitt eget förstånd att man själva tvivlet orsakar psykisk ohälsa och passivitet.


Vanliga bakomliggande orsaker till gaslightning:

  1. Kontroll. En person kan använda gaslightning som ett sätt att behålla kontrollen över en annan person. Genom att förvränga verkligheten kan den få den andra personen att tvivla på sin egen uppfattning och därigenom öka sin egen makt och kontroll.

  2. Manipulation. Gaslightning kan vara en del av en större manipulationsstrategi. En person kan använda gaslightning för att övertyga någon om att deras eget beteende är felaktigt och att de behöver förändras för att passa in i den andras vision av vad som är rätt och fel.

  3. Förnekande av ansvar. En person som använder sig av gaslightning kan också försöka undvika att ta ansvar för sina egna handlingar genom att förvränga sanningen eller skylla på den andra personen.

  4. Självupphöjande. Vissa personer kan använda gaslightning som ett sätt att känna sig överlägsna eller mer självupphöjda än den andra personen. Genom att få den andra personen att tvivla på sin egen förmåga att tolka verkligheten kan den gaslightande personen känna sig mer självsäker och mer kontrollerande.

  5. Psykisk sjukdom. I vissa fall kan gaslightning vara en manifestation av en psykisk sjukdom eller personlighetsstörning, såsom psykopati. Personer som lider av dessa tillstånd kan ha svårt att känna empati för andra och kan använda gaslightning som ett verktyg för att manipulera och kontrollera andra.


Skillnaden mellan gaslightning och skuldförskjutning

Skillnaden mellan skuldförskjutning och gaslightning är alltså att skuldförskjutning handlar om att flytta fokus från ens eget ansvar till någon annan, medan gaslightning handlar om att manipulera någon annans verklighetsuppfattning och få dem att ifrågasätta sitt eget förstånd.


Konsekvenser

Det är viktigt att vara medveten om dessa beteenden eftersom de kan vara mycket skadliga för relationer och den psykiska hälsan. Om du upplever att du blir utsatt för skuldförskjutning eller gaslightning i en relation, är det viktigt att sätta gränser. Om du tvivlar på att du har rätt får du helt enkelt chansa. Agera som om du har rätt istället för att fastna i en analysparalys på grund av rädsla för att göra "fel".


I slutändan handlar det om att hitta en relation som bygger på ömsesidig respekt, öppenhet och tillit. Om du känner att du inte kan vara dig själv eller lita på din partner, kan det vara dags att ompröva relationen och söka efter en partner som bättre passar dina behov, värderingar och livsmål.


Varning! Personer med våldstendenser kan bli aggressiva när en partner försöker frigöra sig från deras kontroll. Det kan i värsta fall leda till dödligt våld. Av denna anledning ska den egna säkerheten alltid prioriteras först, framför relationen. Även om det är bra att sätta gränser i "normala" relationer, kan det vara farligt i våldsamma relationer.Behöver du hjälp?

Jag hjälper par som vill hitta tillbaka till varandra, skiljas som vänner eller bara vill utveckla relationen.Vänliga hälsningar

Lars Nordelv

KBT-och parterapeut

Handledare

Hälsorådgivare

2 164 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page