top of page

När du tröttnat på svartsjuka - Läs det här

Uppdaterat: 6 maj 2023


"Varför tittar han på henne så där? Tror han verkligen att han kan få henne? Han är inte ens i närheten av att vara bra nog för henne. Och varför skrattar hon åt hans skämt? Hon måste verkligen gilla honom. Kanske är det därför hon inte vill träffa mig idag, för att hon har planer med honom. Men nej, jag vet att hon älskar mig. Hon sa det ju själv. Så varför skulle hon vilja vara med någon annan? Jag måste kontrollera hennes telefon, kolla hennes sms och sociala medier. Bara för att vara säker. Men jag måste vara försiktig, jag vill inte att hon ska veta att jag misstänker henne. Men om jag hittar något, då måste jag ta itu med det. Jag kan inte släppa det här, jag måste veta sanningen."


Svartsjuka är en känsla av oro, misstro eller besittning relaterat till en partners relationer med andra människor. Det kan leda till en känsla av svartsjuka när din partner interagerar med andra och kan även vara relaterad till osäkerhet eller misstro mot partners lojalitet och engagemang i relationen eller avundsjuka och besittning över partners tid, uppmärksamhet och kärlek. Det kan också vara en emotionell reaktion som uppstår när man tror att ens relation är hotad av en tredje part. Svartsjuka kan vara befogad eller obefogad och kan leda till stort lidande för den som är svartsjuk och deras omgivning. Obefogad svartsjuka bottnar i rädsla för att bli bedragen, lämnad eller åsidosatt och kan leda till en påtaglig ilska mot både den egna partnern och mot personer man uppfattar som rivaler.


En person som har problem med svartsjuka upplever ett starkt kroppsligt, tanke- och känslomässigt obehag i samband med svartsjuka. Eftersom människan av naturen inte gillar obehag så försöker personer som lider av svartsjuka bli av med sitt obehag eller helt förebygga att uppleva svartsjuka. Det uppnås vanligen genom kontrollerande beteenden som övervakning, styrning, manipulering, handgemäng, materiellt våld etcetera.


När det gäller svartsjuka kan det innebära att den som lider av svartsjuka undviker att utsätta sig för situationer eller omständigheter som kan leda till svartsjuka. Exempelvis att på olika sätt hindra sin partner från att gå på en personalfest, hälsa på sina vänner, träna på gym, väljer kläder själv, se vissa typer av filmer etcetera.


Säkerhetsbeteenden

Det går inte alltid undvika situationer som leder till svartsjuka. När den som är drabbad av svartsjuka inte kan undvika obehaget så försöker personen ifråga dämpa obehaget genom ångestdämpande beteenden eller säkerhetsbeteenden som det också kallas. Dessa beteenden kan komma i många olika varianter och former. Exempel:

 1. Att ständigt kontrollera sin partners telefon eller mejl för att se om de har kontakt med andra personer.

 2. Att ställa många frågor om sin partners aktiviteter och var de befinner sig.

 3. Att försöka få sin partner att ge deras löfte om att inte träffa eller prata med andra personer.

 4. Att be sin partner att alltid rapportera sin plats och vad de gör.

 5. Att försöka få sin partner att inte gå ut utan att de följer med.

 6. Att försöka få sin partner att inte prata med andra personer av motsatt kön.

 7. Att försöka få sin partner att inte gå på fest eller liknande sociala evenemang utan att de följer med.

 8. Att försöka få sin partner att inte ha kontakt med ex-partners eller andra personer som de är svartsjuka på.

I flera av dessa exempel så är målet att få partnerna att ge lugnande försäkringar.


Fatta konsekvenserna och ta ditt ansvar

Utifrån mina erfarenheter som terapeut utvecklas långvariga kontrollbeteenden i samband med svartsjuka till mental tortyr. Att medvetet och systematiskt utsätta partnern för psykiskt våld och plåga för att få dem att lyda eller för att straffa dem leder till att partnern får långvariga psykisk skador. Jag har haft klienter som tappat sig själv efter en relation med en kontrollerande och svartsjuk partner. Ofta har det varit subtila och utdragna kontrollbeteenden som sakta brutit ner jaget. När relationen har tagit slut så återstår bara en blek gestalt, en strimma av det forna jaget. Personen vet inte vad de tycker om eller inte tycker om. Egna drömmar och mål existerar inte. På frågan Vad som är bra för dig? Så ekar svaren tomma. Den ständiga psykologiska och kroppsliga beredskapen som personen levt med under den destruktiv relationen sitter kvar under många år. Det gäller även den ständiga ambivalensen som den drabbade kämpar med efter uppbrottet.


Som svartsjuk och som drabbad är det viktigt att förstå konsekvenserna av kontrollbeteenden och agera nu eller helst igår. Att utsätta någon man älskar för svartsjuka och kontrollbeteenden är inte försvarbart. Svartsjuka har inget med kärlek att göra, utan handlar om att en person är otrygg i relationen och vill blir trygg genom destruktiva metoder. Även om det skadar den andra personen.

Svarsjukans ironi

Ironiskt nog vidmakthåller och förvärras rädslor genom att vi skyddar oss från dem. Ju mer den svartsjuke försöker att undvika och lugna sig själv desto mer grepp fårr svartsjukan om personens psyke och kropp. En del som lider av svartsjuka är medveten om att detta sker, andra har ingen aning.


När svartsjukan tar över så smälter individen ihop med sina tankar som är understödda av kraftiga känslor och kroppsliga reaktioner. De blir dumma i huvudet helt enkelt och helt irrationella. När partner är besatt av sin svartsjuka så ska man inte lyssna på deras dravel! Det är mumbojumbo. Dock kan det vara så svårt att slippa undan.


Vägen ut

Om det inte står klart att kontroll bara leder till mer svartsjuka, mer lidande och kassa relationer så är följande råd inte något för dig/ er. För er andra så kommer här några tips för dig som drabbad och för dig som är svartsjuk.


För dig som är drabbad av svartsjuka

 1. Prata med din partner om hur deras kontrollbeteenden påverkar dig. Försök att prata med din partner om hur deras kontrollbeteenden påverkar dig och hur du känner dig. Var öppen och ärlig och försök att hitta en lösning tillsammans.

 2. Förklara att du behöver din frihet. Förklara för din partner att du behöver din frihet och att du inte vill leva med deras kontrollbeteenden.

 3. Sätt gränser. Sätt gränser för vad du är beredd att acceptera och vad du inte är beredd att acceptera i relationen. Var tydlig med att du inte accepterar deras kontrollbeteenden och att de måste respektera dina gränser.

 4. Sluta upp med försäkringar. Ställ inte upp på förhör och annat skit som bara handlar om att lugna din partner för stunden.

För dig som är svartsjuk

 1. Blir klar med ditt varför. Hur du blir av med din svartsjuka är inte lika viktigt som varför du vill bli av med din svartsjuka. För att kunna stå ut med varje hur behöver vi hänga upp det på ett varför. Varför vill du bli av med din svartsjuka? Vad kommer att bli bättre? På vilket sätt går det i linje med vem du vill när du visar tillit till din partner? Motsatsen till svartsjuka är tilltro. Tilltro är en känsla av förtroende och förtroende för din partner. När man har tilltro till sin partner betyder det att man litar på att de är lojala och ärliga och att de har sin partners bästa intresse för ögonen. Tilltro är en viktig del av en hälsosam relation och kan bidra till att skapa en relation som präglas av kärlek, respekt och förtroende. Är tilltro viktigt för dig?

 2. Denfiniera och utforska orsaker till svartsjuka. Du behöver förstå varför du känner svartsjuka och vad som utlöser din svartsjuka. Det kommer innebära att du behöver titta på dina egna känslor och tankar kring svartsjuka och hur du påverkas av dessa. Även fundera över hur din anknytning påverkar relationen med andra människor, särskilt din partner.

 3. Hantera känslor av osäkerhet. Du behöver lära dig att hantera känslor av osäkerhet och rädsla som kan orsakas av svartsjuka. Detta kan handla om att du måste lära dig att acceptera osäkerhet och att hitta sätt att må bättre med den osäkerheten.

 4. Ändra negativa tankar och beteenden. Du kan också behöva hjälp att ändra dina negativa tankar och beteenden som orsakar svartsjuka. Det kan handla om att lära sig att öppna upp för mer realistiska och positiva tankar och att hitta sätt att hantera svartsjuka på ett sundare sätt. Målet måste vara att lägga av med alla kontrollbeteenden, både subtila, uppenbara och privata ( saker du medvetet tänker). Tänk på att det är dina handlingar som skadar, inte dina känslor och tankar.

 5. Bygga upp självmedkänsla. För att hjälpa att bli mindre svartsjuk är det också viktigt att fokusera på att bygga upp självmedkänsla. Det kan handla om att lära sig att sätta gränser och att uppskatta sig själv mer. Det kan också vara bra att fokusera på att hitta en mer balanserad självbild genom att lära sig att acceptera och uppskatta sin eget värde, sina egna brist Självbild är för mig likställt med självkänsla, men är mindre påverkad av yttre faktorer där man jämför sig med andra.

 6. Förbättra kommunikationen i relationen. En annan viktig del för att hantera svartsjuka handlar om att förbättra kommunikationen i relationen. Det kan innebära att lära sig att kommunicera mer öppet och ärligt om sina känslor och att be om hjälp när det behövs. Du behöver också lära dig att att lyssna på din partner och att respektera hens gränser och behov.

 7. Öka förtroende och tillit i relationen. För att bli mindre svartsjuk kan det också vara bra att fokusera på att öka förtroende och tillit i relationen. Det kan handla om att lära sig att ge och ta emot förtroende och att bygga upp en relation som präglas av öppenhet och ärlighet.

Genom att fokusera på dessa punkter kan du lära dig att hantera din svartsjuka på ett sundare sätt och förbättra relationen med din partner. Det är viktigt att komma ihåg att förändring av beteenden som är motiverad av svartsjuka kan ta tid och att det kan vara bra att söka professionell hjälp för att få stöd under processen.


Varning!

Jag vill avsluta med en varning. Svarsjuka kan göra människor galna och få dem att agera med dödligt våld. Innan man som drabbad av svartsjuka förändrar sitt beteende mot sin svartsjuke partner, enligt punkterna ovan, måste man trygga sin egen säkerhet. Förekommer det dessutom alkohol eller droger så är det ännu viktigare att först prioritera sin personliga säkerhet. Alkolhol/dorger och svartsjuka är en mycket dålig kombination som fullständigt kidnappar hjärnan.

När den som är svartsjuk inte längre upplever att de kan kontrollera sin partner så leder det alltid till en känslostegring. Konkret innebär det att ångesten ökar vilket vanligen ledder till fler känsloutbrott och mera verbala kräningar. Om fysiskt våld har förekommit är det stor chansen att även detta beteende eskalerar.

14 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page