top of page

Passiv aggressivitet: Lär dig att identifiera och hantera

Uppdaterat: 9 feb. 2023Passiv aggressivitet är en form av beteende där en person uttrycker sina negativa känslor genom passiva metoder som att ignorera, ironisera eller använda dubbla budkskap. Detta kan leda till frustration och konflikter i relationer, både i privat - och yrkesliv. Det är viktigt att identifiera och hantera passiv aggressivitet för att förbättra kommunikationen, relationen och ibland sin egen mentala hälsa. Alla människor är passivt aggressiva från och till. En del människor har dock detta som ett dominerande beteendemönster.

10 beteenden som är passivt aggressiva

 1. Ignorerar eller svarar inte på kommunikation från andra.

 2. Fördröjer eller misslyckas med att genomföra uppgifter som tilldelats.

 3. Använder sarkasmer eller ironi för att visa missnöje eller ovilja.

 4. Ger dubbla budskap. Exempelvis säger eller gör elaka saker som får andra att må dåligt, men använder en vänlig ton och glatt kroppsspråk.

 5. Förnekar eller bortförklarar sina handlingar.

 6. Utför handlingar för att såra andra, men påstår att det var ett misstag.

 7. Användning av tystnad som ett sätt att straffa eller kontrollera andra.

 8. Gör andra människor avundsjuka genom att visa upp sina egna framgångar eller fördelar.

 9. Använder kritik eller klagomål som ett sätt att manipulera eller kontrollera andra.

 10. Att inte delta elle komma för sent till möten eller andra träffar. Till exempel i skolan eller arbetslivet.

Hur kan man hantera passivt aggressiva beteenden?

 1. Identifiera beteendet. Det första steget är att identifiera passivt aggressivt beteende och att inte acceptera det som normalt eller okej. Skriv ner på ett papper konkret vad du upplever och i vilka situationer.

 2. Var tydlig med dina förväntningar. Var tydlig med vad du förväntar dig av den personen och förklara hur deras beteende påverkar dig och andra.

 3. Behåll lugnet. Försök inte att bli förbittrad eller känslomässigt engagerad när du hanterar passivt aggressivt beteende. Om du blir det, försök att inte visa det. Hela poängen med passivt aggressiva beteenden är att försätta den andra personen i ett negativt känslomässigt tillstånd.

 4. Sätt gränser. Sätt tydliga gränser för vad du inte accepterar för beteenden och var framförallt tydlig med hur du vill att den andre personen skall bete sig.

 5. Använd konstruktiv kommunikation.Försök att använda konstruktiv kommunikation för att lösa problem och hitta lösningar tillsammans.Bjud in till att lösa problem tillsammans.


Om du har att göra med en manipulatör så kommer du inte att få gehör för dina påpekanden. Då är det extra viktigt att du stålsätter dig och inte ger vika från dina behov. Det vill säga hur du vill bli bemött, dina gränser och varför det är viktigt för dig.Behöver du hjälp?

Är du arbetsgivare eller privatperson som behöver professionell hjälp med personlig utveckling? Jag hjälper personer som vill utvecklas i sin yrkesroll och som privatperson.Vänliga hälsningar Lars Nordelv KBT-och parterapeut Handledare

Hälsorådgivare

Senaste inlägg

Visa alla

تعليقات


bottom of page