top of page

Psykologisk flexibilitet: Upptäck kraften i acceptans för ett rikare liv
Blogginlägget tar upp konceptet acceptans och dess betydelse för vårt välbefinnande och livskvalitet. Acceptans innebär att vi tillåter oss att känna och uppleva alla känslor utan att försöka kontrollera eller förändra dem. Jag diskuterar acceptans ur ett historiskt perspektiv och forskning samt dess grundprinciper: icke-bindning, icke-undvikande och icke-dömande. Fördelar med acceptans, såsom ökad psykologisk flexibilitet och minskad ångest, presenteras. Slutligen ger jag exempel på några övningar för att utveckla en starkare förmåga till acceptans, vilket kan hjälpa dig att hantera livets utmaningar på ett mer hälsosamt sätt och förbättra dina relationer med dig själv och andra.

Vad är acceptans?

Acceptans innebär att vi bokstavligen tillåter oss känna och uppleva alla känslor, utan att aktivt försöka förändra eller kontrollera dem. Målet med acceptans är inte att må bättre. Målet är att du ska öppna dig själv för det som sker just i detta ögonblick, här och nu – inte minst om nuet innehåller svåra känslor. Du känner igen acceptans genom att du intar en öppen och medkännande hållning gentemot dig själv, din historia, dina invanda mönster.


Acceptans gör det möjligt för oss att komma i kontakt med våra livsvärden och agera i linje med dem, vilket ger oss ett rikt och meningsfullt liv på sikt.


Exempel:

Peter diagnostiserades med en kronisk sjukdom som begränsade hans rörlighet och energi. Han kunde ha blivit frustrerad, förnekat sin nya verklighet, slutat med allt han fortfarande kunde göra och riktat sin känslomässiga smärta mot andra, men istället valde han att acceptera sina nya begränsningar och känna de smärtsamma känslorna som följde med dem. Genom att göra detta kunde han lägga energi på att anpassa sitt liv efter sina förutsättningar och fokusera på det som fortfarande gav honom mening och livskvalitet.


Acceptans och nävaro

Acceptans och medveten närvaro går i i varandra, eftersom det innebär att låta upplevelser – positiva, neutrala eller negativa – helt enkelt existera i livet utan att försöka ändra, undvika eller förneka dem. För vissa kommer acceptans lätt. För andra är acceptans en process som kräver ett omfattande inre arbete.


Historia och Forskning

Genom historien har nytta och fördelar med acceptans betonats inom religion och andligt utövande. Den ofta citerade sinnesrobönen är en träffande beskrivning av acceptansprincipen: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och vishet att se skillnaden.

Praktisering av acceptans har länge ansetts ha en positiv effekt på människors liv. Psykologer har länge hävdat att acceptans leder till bättre mental hälsa, personlig tillväxt och välmående.


Grundprinciper för acceptans

I en omfattande granskning av acceptansbegreppet som publicerades i Journal of Imagination, Cognition and Personality diskuterade författarna Williams och Lynn de främsta komponenterna i acceptans som följer


 • Icke-bindning eller non-attachment innebär ta vara på det vi har, när vi har det, istället för att krampaktigt hålla fast vid alla vi har och förneka det faktum av ingenting är för evigt. Genom att inse att allting är föränderligt och tillfälligt kan vi minska vårt lidande som kommer av att förlora saker, hälsa, förmågor, relationer etcetera.

 • Icke-undvikander eller non- avoidance är ett begrepp som innebär att möta och hantera utmaningar eller svåra situationer istället för att undvika eller ignorera dem. Det handlar om att utveckla mod och motståndskraft för att möta hinder och lära sig av dem, istället för att försöka fly eller förneka dem. Non-avoidance kan tillämpas på olika aspekter av livet, såsom relationer, arbete och personlig utveckling, och det kan leda till ökad självmedvetenhet, tillväxt och uppfyllande. Att praktisera non-avoidance kräver en vilja att vara sårbar och att omfamna obehag.

 • Icke-dömande. Icke-dömande innebär en medveten ansträngning att ha en öppen och accepterande inställning gentemot sig själv, andra och världen runt omkring oss. Det handlar om att observera situationer och upplevelser utan att automatiskt kategorisera dem som bra eller dåliga, rätt eller fel, och utan att fatta snabba omdömen eller antaganden. En icke-dömande inställning gör det möjligt för oss att se saker objektivt och att närma oss situationer med större förståelse och empati.


Fördelar med acceptans

Acceptans har visat sig ha en rad fördelar för människors välmående och livskvalitet. Några av dessa fördelar inkluderar:


 • Ökad psykologisk flexibilitet: Acceptans hjälper människor att vara mer psykologiskt flexibla, vilket innebär att de kan anpassa sig till förändringar och hantera utmaningar på ett mer hälsosamt sätt.

 • Minskad ångest och depression: Genom att acceptera obehagliga känslor och tankar kan individer minska känslor av ångest och depression genom att inte kämpa mot dem eller försöka undertrycka dem.

 • Ökad självkänsla: Acceptans av oss själva och våra erfarenheter kan leda till ökad självmedkänsla.

 • Förbättrad relation till andra: Genom att praktisera acceptans i våra relationer kan vi förbättra förståelsen och empatin för andra, vilket leder till djupare och mer meningsfulla relationer.


Öva upp din förmåga till acceptans

Om du vill träna upp din förmåga till acceptans kan pröva följande övningar, som alla i grunden och botten går ut på att du skall komma i kontakt med dina känslor, oavsett vilka känslor som finns i nuet:

 • Notera utan att värdera. Träna på att notera vad du upplever utan kategorisera dina tankar eller känslor som bra eller dålig, positiva eller negativa, utan bara som inre fenomen. Notera hur dina inre upplevelser kommer och går, ökar och minskar i styrka eller frekvens.

 • Praktisera acceptans genom handling. Prova att i närvaro av olust, obehag eller ovilja göra saker som är bra för dig eller någon annan. Troligen gör du redan, men tänker inte på det.

 • Känslosurfa. Träna på att surfa på vågorna(Känslorna) istället för att försöka stilla hela havet.

 • Fördjupa tanken om att acceptans inte handlar om att må bra, utan om att komma i kontakt med dina känslor – särskilt dem som du vill bli av med.

 • Acceptera att du inte kan acceptera. En del känslor, minnen och tankar kan upplevas som omöjliga att tillåta att få finnas. Det är okey. Ett hjälpsamt sätt att skapa mer och mer utrymme för det som vi inte vill öppna upp för, är att försöka vara i stunden under minst 15 min, innan vi försöker ta bort vårt obehag. När vi klarar 15 min kan vi öka på tiden med några minuter i taget.


Genom att följa dessa steg kan du hantera livets utmaningar bättre och känna dig mer tillfreds med dig själv och din omgivning.Behöver du hjälp?

Behör du hjälp med att hantera dina negativa känslo och tankar? Jag hjälper personer med känslomässiga problem att må bättre. Tveka inte att kontakta mig idag!Vänliga hälsningar

Lars Nordelv

KBT-och parterapeut

Handledare

Hälsorådgivare


15 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page