top of page

Spirituell bypassing - När andlighet blir en flykt från verkligheten
Alla människor söker efter sätt att finna inre frid och meningsfullhet. Ingen kliver upp på morgonen och tänker " idag ska jag göra livet så jävligt som möjligt för mig själv". En del finner ro i sitt arbete, andra i sin hobby eller familj. Människor har också i alla tider sökt efter mening och en inre frid i olika former av andlig praktik. Här hittar vi allt från traditionella religioner med gudar och profeter till New age med skyddänglar, magiska stenar och spirituella symboler. Här hittar vi också olika former av meditation och yoga.


De flesta människor vänder sig till ett mer andligt liv för att de vill må bättre. De vill ha ett liv med mindre stress, obehag och smärta, och mer glädje, kärlek och välbehag. Detta är en mycket bra anledning att börja med en andlig praktik tycker jag personligen.

Men precis som med alla andra intressen och aktiviteter som människor kan ägna sig åt, så kan andlig praktik utvecklas till ett undvikande och flykt från negativ känslor och tankar, smärtsamma minne och upplevda krav. Beteendet kallas för "spirituell bypassing". I detta blogginlägg kommer vi att undersöka vad spirituell bypassing innebär och hur vi kan undvika det för att uppnå en sund och balanserad andlig utveckling.


Vad är andlighet?

Andlighet brukar beskrivas som att känna en koppling till något större än oss själva, något som går bortom vår egen personliga värld där vi ofta fokuserar på våra egna tankar, känslor, relationer och problem. Genom andlig praktik börjar en del människor uppleva att deras liv har en större betydelse och mening. Livet får ett existentiellt syfte, inte bara materiellt fysiskt och psykologiskt. Andlig praktik kan vara riktad mot att bry sig om andra människor, naturen eller vad en del väljer att kalla för en högre makt. Denna högre makt kan vara en gud eller flera gudar, som i många religioner, eller något mer abstrakt som en universell energi eller livskraft.


Andlighet är också förknippad med new age - rörelser, där människor söker en större förståelse och mening genom att utforska alternativa metoder och övertygelser, än de mer traditionella trosuppfattningarna.


Exempel på detta kan inkludera:

 • Meditation och yoga. Dessa tekniker hjälper människor att fokusera på nuet och öka deras medvetenhet om sina tankar, känslor och kropp. Detta kan leda till en större känsla av inre frid och andlig koppling.

 • Kristallhealing. Många new age-utövare tror att kristaller och stenar har helande egenskaper och kan hjälpa till att balansera kroppens energier och främja andlig tillväxt.

 • Reiki och energihealing. Reiki är en japansk healingsteknik där utövaren överför "universell livsenergi" genom sina händer för att främja läkning och balans i kroppen. Andra energihealingstekniker innefattar att arbeta med kroppens chakran eller auror.

 • Tarot och astrologi. Dessa metoder används för att ge insikt i en persons liv och för att hjälpa dem att navigera genom utmaningar och möjligheter. Många människor tror att dessa system kan ge vägledning för deras andliga utveckling och förståelse av sig själva och världen omkring dem.

 • Kanalisering och andekontakt. Vissa människor tror att de kan kommunicera med andliga guider, änglar eller avlidna släktingar för att få insikt, vägledning och stöd på sin andliga väg.

Vad är spirituell bypassing?

Termen blev populär på 1980-talet av John Welwood, en buddhistisk lärare och psykoterapeut som observerade fenomenet i sin egen andliga gemenskap. Spirituell bypassing är ett fenomen där individer använder andlighet som en krycka för att undvika att möta och bearbeta känslomässiga problem, psykologiska utmaningar och livets svårigheter. Det innebär att använda andliga praktik för att förneka, undertrycka eller fly från personliga problem och negativa känslor, snarare än att hantera dem på ett hjälpsamt sätt.


Exempel på spirituell bypassing

Gemensamt för all form av spirituell bypassing är att personen är ovillig att vara i kontakt med obehagliga inre upplevelser som minnen, tankar, känslor och kroppsliga upplevelser, även då undvikandet skapar negativa konsekvenser på lång sikt.


Vanliga beteenden vid spirituell bypassing:

 • Överdriven positivitet. Att personen notoriskt enbart fokuserar på det positiva och förnekar eller undertrycker negativa känslor, tankar och minnen.

 • Ignorera problem. Använda andlighet som en ursäkt för att inte ta itu med personliga problem. Exempelvis problem med relationer på jobbet eller i arbetslivet.

 • Förlita sig på "ödet" eller "universum". Använda andliga begrepp som en anledning att inte ta ansvar för sitt eget liv och sina handlingar, på områden i livet personen faktiskt kan påverka.

 • Frånsäga sig ansvaret för sina handlingar. Att "gömma sig" eller rättfärdiga sina handlingar genom att hänvisa till andliga ledare, böcker, spådomar eller tecken från andra sidan.

 • Andlig överlägsenhet. Personen upplever en känsla av överlägsenhet eller högmod då man anser sig ha uppnått en högre nivå av andlig utveckling än andra människor. Det kan yttra sig som en attityd av arrogans, nedvärdering av andra människors åsikter eller praktiker, eller en tro på att deras sätt att leva eller tro är det enda rätta.


Exempel på när en personer som använder spirituell bypassing:

 • En vän har precis förlorat sin pappa och uttrycker sin sorg för dig. Istället för att lyssna och bekräfta din väns känslor, vilket innebär en risk för att du också känner något jobbigt, säger du: "Allt händer av en anledning. Han är på en bättre plats nu." Detta beteende avfärdar deras sorg och smärta, deras personliga lidande. Din vän vill inte få en lösning på sin sorg, utan en personsom är villig att bara vara i det som är, utan att förmildra, försköna eller dämpa jobbiga känslor.

 • Du har en konflikt med din partner som gör dig upprörd och ledsen. Istället för att försöka förstå din roll i konflikten och grundorsaken till varför ni ofta hamnar i konflikter, konstaterar du att orsaken ligger i att det är dåliga energier i huset.

 • Du känner dig nedstämd och stressad över arbetet, men när någon frågar hur du mår, svarar du alltid med "Jag mår bra, tack!" och fortsätter att fokusera på positiva saker istället för att hantera dina egna utmaningar.

Vilka konsekvenser kan spirituell bypassing få?

Spirituell bypassing kan leda till en rad negativa konsekvenser. Några av dessa är:

 • Försämrad självkännedom och personlig utveckling. Genom att undvika att ta itu med personliga problem och känslor, missar man möjligheten att utvecklas och lära sig av sina erfarenheter.

 • Försämrade relationer. Att förneka eller undertrycka sina egna eller andras negativa känslor eller behov kan leda till bristande ärlighet och öppenhet i relationer med andra.

 • Ökad känslomässig instabilitet. Undertryckta känslor kan leda till ökad ångest, depression och känslomässig instabilitet över tid. Att försöka trycka undan tankar och känslor leder till att de biter sig fast och kommer tillbaka med full kraft när vi slutar kämpa emot. Man kan likna det vid att försöka trycka ned en badboll under vatten. Så fort vi slutar trycka ned bollen under ytan poppar den upp igen.


Hur förebygger man spirituell bypassing?

Det finns olika sätt att förebygga spirituell bypassning, vilka enligt mig kan sammanfattas med orden öppenhet, ärlighet och villighet:

 • Praktisera självmedvetenhet. Var ärlig med dig själv om dina känslor och problem, och reflektera över hur du använder andlighet för att hantera dem. Sträva efter att utveckla en större självmedvetenhet genom att kontinuerligt observera och utvärdera ditt eget beteende och dina tankemönster. Är det så att du har stora svårigheter att hantera vissa känslor eller tankar och försöker bekämpa dem med andlig praktik, istället för att acceptera dem.

 • Balansera andlighet med jordnära praktiker. Se till att du inte bara fokuserar på andliga metoder för att hantera livets utmaningar. Kombinera din andliga praktik med mer praktiska och jordnära metoder, såsom att sätta realistiska mål, säga nej, stå upp för dina behov, utveckla din förmåga till problemlösning, arbeta på dina kommunikationsfärdigheter och ta ansvar för dina handlingar.

 • Tillåt dig själv att känna. Acceptera att det är normalt att känna både positiva och negativa känslor och att dessa känslor är en viktig del av den mänskliga erfarenheten. Lär dig att uttrycka och bearbeta dina känslor på ett hälsosamt sätt, snarare än att undertrycka dem eller förneka deras existens.

 • Skapa stödjande relationer. Omge dig med människor som du känner dig trygg med. Med trygghet syftar jag på känslomässig trygghet. Det är viktigt att personer som vi kan visa oss sårbara inför, som vi kan sätta gränser emot och som uppmuntrar oss och ger oss energi.

Slutsats

Spirituell bypassing kan vara en frestande flykt från verkligheten, men det är viktigt att förstå att en sund andlig utveckling innebär att vi även måste möta och hantera våra känslor och problem. Genom att vara självmedvetna, balansera andlighet med jordnära praktiker och skapa stödjande relationer kan vi undvika fallgroparna med spirituell bypassing och uppnå en mer autentisk och meningsfull andlig tillväxt.


Behöver du hjälp?

Behör du hjälp med att hantera dina negativa känslo och tankar? Jag hjälper personer med känslomässiga problem att må bättre. Tveka inte att kontakta mig idag!Vänliga hälsningar

Lars Nordelv

KBT-och parterapeut

Handledare

Hälsorådgivare

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page