top of page

Agera empatiskt: vad det egentligen handlar omEmpati är ett fruktansvärt överanvänt ord tycker jag. Många vet tydligen vad det innebär, men få kan förklara det. Det ligger bra i munnen- ”Jag ser mig själv som en empatisk person.” Då är man en bra människa, en god människa. Ibland får jag intrycket av att det är viktigare att framstå som "empatisk" än att faktiskt agera empatiskt. Empati brukar inte sällan beskriva som något man känner, men det är inte en känsla, som något man tänker, men det är inte en tanke. Vad fan är det då? Låt oss titta på vad ordet empati egentligen innebär och hur man kan utveckla sin förmåga till empati.


Missuppfattningar

Jag har upptäckt att begreppet empati har givit upphov till en rad missförstånd. Därför tycker jag att det är bra om vi först reder ut dessa:

 1. Ett av de största missförstånden om empati är att det handlar om att känna exakt samma sak som den andra personen. Empati handlar i själva verket om att försöka förstå och känna med den andra personen, och att visa omtanke och förståelse för den andra personens känslor och perspektiv, även om man inte känner samma sak.

 2. Ett annat missförstånd är att empati bara handlar om att känna medlidande och sympati för andra. Empati handlar också om att försöka förstå och respektera andra människors känslor och perspektiv, och att vara villig att lyssna och försöka förstå dem.

 3. Ett ytterligare missförstånd är att empati bara handlar om känslor. Empati handlar också om att försöka förstå andra människors tankar och perspektiv, och att använda den förståelsen för att bygga meningsfulla och nära relationer med andra.


Vad innebär empati

Empati handlar om att försöka förstå och känna med andra personer, och att visa omtanke och förståelse för andra personens känslor och perspektiv. Att känna med någon annan innebär inte att du förväntas kopiera deras aktuella känslor. Det innebär att du genom att vara lyhörd inför den personen du har framför dig försöker förstå vad den kan tänkas uppleva. Det är fullt möjligt att bete sig empatiskt även om du exempelvis känner ilska och motparten sorg. En förälder kan möta det gråtande barnet som precis tappat sin glass med omsorg och förståelse, även om föräldern samtidigt är irriterad över merkostnaden för en ny glass.


Hinder för empati

Det finns ett antal olika faktorer som kan hindra oss från att visa empati mot andra människor.


Egocentrism

Egocentrism handlar om att man endast tänker på sina egna tankar, känslor och perspektiv och har svårt att förstå andra människors perspektiv. Egocentrism kan försvåra förmågan att vara empatisk, eftersom man inte är beredd att försöka förstå andra människors perspektiv.


Stress och utmattning

Om man är mycket stressad eller utmattad kan det påverka förmågan att vara empatisk mot andra. Stress och utmattning kan få oss att bli inåtvända och fokusera mer på våra egna behov och känslor, snarare än att försöka förstå andra människors perspektiv.


Kulturella och sociala normer

Vår uppfostran och den kultur vi växer upp i kan påverka vår förmåga att vara empatisk. Vissa kulturer och samhällen kan förvänta att man inte visar känslor eller att man inte försöker förstå andra människors perspektiv. Exempelvis om en grupp präglas av hypermaskulina normer så kan tankar och uttryck om och kring känslor och psykologiskt lidande bli tabubelagda.


Okunskap

Ibland kan vi ha svårt att visa empati eftersom vi inte har tillräcklig kunskap eller förståelse för den andra personens situation eller känslor. Detta kan bero på att vi inte har tillräckligt med information eller att vi har en begränsad förståelse för andra kulturer eller livserfarenheter.


Tillit

En brist på tillit kan också försvåra förmågan att vara empatisk. Om man inte litar på den andra personen eller tror att man inte kommer att få ett ärligt svar kan det påverka vår förmåga att förstå och visa omtanke för den andra personens känslor.


Personliga trauman

Personliga trauman, som exempelvis förtryck eller övergrepp, kan också påverka vår förmåga att vara empatisk mot andra. Dessa trauman kan skapa en sårbarhet och en känsla av osäkerhet som kan försvåra vår förmåga att förstå och visa omtanke för andra människors känslor.


Förmåga

Med förmåga syftar jag på medfödd förmåga att kunna förstå andra människors tankar, känslor och perspektiv. Med andra ord kan det finnas biologiska/ organiska hinder för människor att agera empatiskt. Detta är ett laddat och snårigt område med många fördomar. Jag kan för lite för att ge min åsikt kring detta.


Träna upp din empatiförmåga

Nu till den intressanta frågan: Kan man träna upp sin empatiförmåga? Svaret är ja. Som mycket annat verkar det vara en fråga om träning och underhåll. Förmågan till empati är en färskvara.

Det finns ett antal olika sätt att träna upp sin empatiförmåga:


Öka din medvetenhet

Först och främst är det viktigt att bli medveten om sin egen förmåga att visa empati. Genom att fundera på hur man reagerar på andra människors känslor och om man försöker förstå deras perspektiv kan man få en bättre förståelse av sin egen empatiförmåga.


Lär sig om andra kulturer och livserfarenheter

Genom att lära sig mer om andra kulturer och livserfarenheter kan man öka sin förmåga att förstå andra människors perspektiv och känslor.


Lyssna aktivt

Att lyssna aktivt på andra människor och försöka förstå deras perspektiv är en viktig del av att vara empatisk. Försök att ge den andra personen din fulla uppmärksamhet och ställ frågor för att få en djupare förståelse av deras känslor och perspektiv.


Öva på att sätta sig i andra människors ställe

Försök att tänka på hur du skulle känna i en liknande situation som den andra personen befinner sig i. Det kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för deras känslor och perspektiv.


Utveckla din emotionell intelligens

Emotionell intelligens handlar om förmågan att förstå och hantera egna och andra människors känslor. Genom att öka sin emotionell intelligens kan man också öka sin empatiförmåga. En bra start är att lära sig om vilka grundkänslor som vi har, när dessa vanligtvis uppkommer och vilka handlingar som dessa känslor uppmanar oss till.


Pröva olika empatiska strategier

Det finns olika sätt att visa empati mot andra människor. Pröva olika strategier och se vad som fungerar bäst för dig. Du kan exempelvis försöka att visa omtanke genom att ge den andra personen din fulla uppmärksamhet, ställa öppningsfrågor för att få en djupare förståelse av deras känslor, eller genom att ge den andra personen en kram eller ett stödande ord.


Ta hjälp av reflekterande frågor

För att utveckla sin förmåga att ta perspektiv på andra människors upplevelser kan man ta hjälp av reflekterande frågor. Här är några exempel på frågor som man kan ställa till sig själv för att utveckla sin empatiförmåga:

 • Vad tror jag att den här personen tänker på just nu?

 • Vad kan ha påverkat den här personens tankar och känslor just nu?

 • Hur skulle jag tänka och känna om jag befann mig i den här personens situation?

 • Vad kan jag göra för att visa förståelse för den här personens perspektiv?

 • Vad kan jag göra för att visa omtanke och förståelse för den här personens känslor?

 • På vilket sätt påverkar den här personens känslor mina egna känslor och beteende?

 • Vad kan jag lära mig om den här personen genom att försöka förstå hens känslor?

 • På vilket sätt kan jag använda mina egna känslor för att förstå den här personens perspektiv?

 • Vad hindrar mig från att förstå den här personens reaktion?

 • Hur skulle jag vilja bli bemött om jag befann mig i samma situation som den här personen?

Det är inte på något sätt en uttömande lista på självreflekterande frågor. Att utveckla sin förmåga till empati blir som mest effektiv när man växlar mellan att försöka förstå ens egna tankar, känslor och perspektiv varvat med att fokusera på andra människors tankar, känslor och perspektiv.Behöver du hjälp?


Är du arbetsgivare eller privatperson som behöver professionell hjälp med personlig utveckling? Jag hjälper personer som vill utvecklas i sin yrkesroll och som privatperson.Vänliga hälsningar Lars Nordelv KBT-och parterapeut

Hälsorådgivare

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page