top of page

När relationer blir en börda: Hur det kan påverka din mentala hälsa
Det är ingen hemlighet att relationer kan ha stor inverkan på vår mentala hälsa. Oavsett om det handlar om en romantisk relation, en relation med en familjemedlem eller en nära vän, så påverkar våra interaktioner med andra människor oss. I detta inlägg undersöker vi hur relationens kvalitet kan påverka din mentala hälsa och vad du kan göra för att stärka dina relationer och din mentala hälsa.


Positiva och negativa effekter

Studier visar att positiva relationer kan ha en rad positiva effekter på vår mentala hälsa. Att ha en stödjande partner, vänner och familj kan hjälpa oss att hantera stress och motverka känslor av ensamhet och isolering. När vi har någon som vi kan luta oss mot och prata med om våra problem, kan det hjälpa oss att hantera stress och förebygga utvecklingen av psykiska problem.


Å andra sidan kan negativa eller stressiga relationer ha motsatt effekt på vår mentala hälsa. Att vara i en relation som är präglad av konflikter, otrygghet eller misstro kan leda till ökad stress och ångest. Det kan också leda till depression och andra mentala problem, särskilt om det pågår under en längre tid.


Men det är inte alltid lätt att veta om en relation är sund eller osund för vår mentala hälsa. Det är viktigt att tänka på hur du känner dig efter att ha varit i kontakt med din partner, vänner och familjemedlemmar. Känner du dig energisk, positivt och glad eller är du trött, utmattad och nedstämd? Om du känner dig utmattad och nere efter att ha varit i kontakt med dem, kan det vara dags att tänka över relationen. Vad du kan göra för att förbättra den? Eller behöver du kanske avsluta relationen?


Vad kan vi göra för att bygga relationer som är hälsosamma för oss?

Vi människor är sociala varelser och att ha nära och meningsfulla relationer kan, som vi tidigare gått igenom, bidra till att minska stress, öka vår självkänsla och förbättra vår livskvalitet. Men vad kan vi konkret göra för att bygga relationer som är hälsosamma för oss? Här är några tips:


 • Visa uppskattning. Visa att du uppskattar din partner, familjemedlem eller vän. Berätta vad du gillar hos dem och vad de betyder för dig. Enkelt eller hur!

 • Respektera varandra. Respekt och ömsesidighet är grunden till en sund relation. Visa respekt för din partners, familjemedlems eller vänners gränser, behov, åsikter och känslor. Och förvänta dig att du får samma bemötande tillbaka, annars behöver du sätta gränser.

 • Visa närvaro. Var närvarande när du är tillsammans med din partner, familjemedlem eller vän. Genom att du är öppen, nyfiken och intresserad visar du att du bryr dig om dem.

 • Öppen och ärlig kommunikation. En öppen och ärlig kommunikation är nyckeln till en hälsosamt relation. Prata om hur du känner, vad du behöver och vad ni kan göra för att stötta varandra. Tänk på att inte vara anklagande eller passivt aggressiv, utan säg det som du upplever det, tydligt och konkret.

 • Prioritera tid tillsammans. Att spendera tid tillsammans är viktigt för att stärka banden och skapa minnen. Prioritera tid för aktiviteter som ni båda tycker om och som kan hjälpa er att koppla av och ha roligt tillsammans.


Stäm av med dig själv

Nedan följer en checklista som du kan använda som ett stöd för att se om du har gjort vad du kan för att skapa en sund och hälsosam relation med en vän, partner eller familjemedlem:

 • Visar du uppskattning för din partner, familjemedlem eller vän genom att berätta vad du gillar hos dem och vad de betyder för dig?

 • Visar du respekt för din partners, familjemedlems eller vänners gränser, behov, åsikter och känslor, samtidigt som du förväntar dig samma bemötande tillbaka?

 • Är du närvarande när du är tillsammans med din partner, familjemedlem eller vän, genom att vara öppen, nyfiken och intresserad?

 • Har du en öppen och ärlig kommunikation med din partner, familjemedlem eller vän, där du pratar om hur du känner, vad du behöver och vad ni kan göra för att stötta varandra?

 • Prioriterar du tid tillsammans med din partner, familjemedlem eller vän för att stärka banden och skapa minnen, genom att hitta aktiviteter ni båda tycker om och som kan hjälpa er att koppla av och ha roligt tillsammans?

 • Känner du dig energisk, positiv och glad efter att ha varit i kontakt med din partner, familjemedlem eller vän, eller är du trött, utmattad och nedstämd?

 • Om du känner dig utmattad och nere efter att ha varit i kontakt med din partner, familjemedlem eller vän, har du tänkt över relationen och vad du kan göra för att förbättra den, eller behöver du kanske avsluta relationen?

Genom att använda denna checklista och aktivt arbeta för att visa uppskattning, respekt, närvaro, öppen och ärlig kommunikation, prioritera tid tillsammans samt reflektera över dina känslor efter kontakt med din partner, familjemedlem eller vän, kan du skapa en sund och hälsosam relation som stärker din mentala hälsa.Behöver du hjälp?

Jag hjälper par som vill hitta tillbaka till varandra, skiljas som vänner eller bara vill utveckla relationen.

Vänliga hälsningar Lars Nordelv KBT-och parterapeut Handledare Hälsorådgivare


900 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page