top of page

Självömkande människor - En kort guideHar du också drabbats av det självutnämnda offret? Den självömkande martyren som aldrig gör något fel. Det är alltid alla andras fel och är det inte någon annans fel så är det omständigheternas fel.


Vad är en offermentalitet?

Offermentalitet är en inställning där en person uppfattar sig själv som ett offer för omständigheter eller andra personer. De kan känna sig förtryckta, utnyttjade eller orättvist behandlade och har en tendens att se sig själva som oskyldiga och andra som skyldiga. En person med offermentalitet kan ha svårt att ta ansvar för sina egna handlingar och kan i stället skylla på omständigheter eller andra människor för sina problem.


Energislukare

Vi är många som kan skriva under på att personer som gör sig själva till offer slukar energi. Som drabbad av spektaklet blir man irriterad och sårad och det kan vara otroligt svårt att känna medkänsla, vilket kan väcka skuldkänslor – Hur kan jag tänka så om min mamma? Om det tillför någon lättnad av skulden så är du inte ensam. Det är fullt normalt att kämpa med förmågan till medkänsla för någon som är absorberad av sig själv.


När en person lägger överdrivet mycket fokus på sina egna problem och inbillade maktlöshet finns det inte utrymme för att se andra människor. En självupptagen person visar med sitt beteende att andra människors känslor och behov är oviktiga. Det behöver inte vara medvetet, men likväl får det negativa konsekvenser i relationen med andra.Att fortsätta ge av sig själv till någon som inte ger något tillbaka är troligen inte något som hjälpt urmänniskan att överleva. Det sociala samspelet bygger på att vi både ger och får medkänsla, stöd och förståelse. Därav vår vilja att ta avstånd från människor som inte ger något tillbaka.


Bakomliggande orsaker

Det finns många olika orsaker till att en person utvecklar en offermentalitet och det kan vara olika från person till person. Här är några bakomliggande orsaker:

  • Personlighetsdrag. Vissa personer har en mer passiv personlighet, vilket kan göra att de har svårare att sätta gränser, försvara sig själva och uttrycka sina behov. Detta kan bidra till att de upplever sig som offer.

  • Tidigare trauma. Om man har varit med om svåra händelser, till exempel övergrepp, neglekt och olyckor, kan detta påverka hur man ser på sig själv och världen. Man kan känna sig utsatt och sårbar, vilket kan bidra till en offermentalitet.

  • Sociala faktorer. Om man växer upp i en miljö där det är vanligt att känna sig utsatt och orättvist behandlad, kan detta påverka hur man ser på sig själv och världen. mycket kritik eller olika former av förtryck, kan leda till att man utvecklar en offermentalitet.

Hållbara förhållningssätt till personer med en offermentalitet

Först och främst så bör du fundera på hur mycket tid och energi du skall ge till en person som inte ger något tillbaka. Det gäller även om ni är släkt eller nära vänner. Faktum är att en del människor behöver man dumpa för att få ett bra liv. Om du inte vill eller kan avsluta relationen så ska jag ge dig några konkret råd på hållbara förhållningssätt mot personer med en offermentalitet.


Ge känslomässigt stöd och uppmuntran

Erbjud stöd och uppmuntran till den person som har en offermentalitet, så att de kan känna att de har någon som bryr sig om dem och att de inte är ensamma med sina problem. Den stora utmaningen är att inte komma med råd och lösningar eller gå in i diskussioner, utan bara bekräfta personens känslor. Kom ihåg att du inte behöver hålla med i sak för att bekräfta en annan människa.


Ignorera negativa beteenden. Lyft positiva

Försök att hjälpa den person som har en offermentalitet att se på sina egna styrkor och förmågor. Det gör du lättast genom att ge beröm för beteenden du vill se mer av och ignorerar offerbeteenden som är tröttsamma, otroligt energikrävande och inte hjälpsamma på lång sikt.


Uppmuntra till självständighet

Försök att uppmuntra den person som har en offermentalitet att lösa sina egna problem och att ta ansvar för sina egna handlingar. Ibland kräver det att man tar ett steg tillbaka, även om det kortsiktigt gör livet svårare för personen med offermentalitet. Att själva hantera sina problem hjälper dessa människor att växa.


Hjälp till att bygga självkänsla

En svag självkänsla kan bidra till självömkan. Försök att hjälpa den person som har en offermentalitet att bygga sin självkänsla genom att, precis som jag skrev tidigare, ge beröm och uppmuntran för deras prestationer och framsteg.


Det är viktigt att komma ihåg att det kan ta tid att förändra en beteendemönster och att det kan vara svårt att göra det själv. Det är därför viktigt att söka hjälp om man behöver det.Allt gott,

Lars Nordelv

KBT-och parterapeut

Hälsorådgivare

2 377 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Commentaires


bottom of page